2014

  • Udział w badaniu nad czytelnictwem uczniów prowadzonym przez dr Zofię Zasacką; (styczeń – luty 2014); koder.

2013

  • Udział w projekcie badawczym Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej – realizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II na zamówienie Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie; (07.02.2013) – udział w sprawdzaniu poprawności kodowania zadań otwartych w testach sprawdzających umiejętności gimnazjalistów.
  • Udział w szkoleniu prowadzonym przez prof. K. Biedrzyckiego dotyczącego budowania narzędzi dydaktycznych, które było wdrożeniem do prowadzonego przez IBE projektu Tworzenie narzędzi dydaktycznych do nowej podstawy programowej oraz pracach nad tworzeniem narzędzi (marzec – kwiecień 2013).
  • Udział w projekcie badawczym Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej – realizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II na zamówienie Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie; (kwiecień – maj 2013); korekta opracowanych materiałów do sprawozdania z badania.

2011

  1. Listopad 2011 - czerwiec 2012: udział w seminarium badawczym „Laboratorium Mikrobadań Instytutu Badań Edukacyjnych”; Warszawa.
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2014, godz. 20:13 - Agata Poręba