Prezentujemy Państwu prezentację ze szkolenia dotyczącego konkursu nr 3/POKL/9.1.2/201, które odbyło się 2 kwietnia 2012 r.

 

Jest to konkurs otwarty w ramach Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".

 

Prezentacja 9.1.2 - Pobierz_tutaj 

 

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 12:32 - Beata Kaczan