ks._Rusecki.JPGKs. prof. dr hab. Marian Rusecki, wybitny teolog, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, autor licznych publikacji z zakresu teologii fundamentalnej i religiologii został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Ks. prof. Rusecki wyróżniony został m.in. za swój dorobek naukowy, aktywne popularyzowanie teologii, umiłowanie głoszenia prawdy Bożej i wielkie zasługi w zakresie polskiej teologii fundamentalnej i teologii religii.

Uroczystość odbyła się 16 kwietnia 2012 r.

Wydawnictwo okolicznościowe (pdf)

 

Galeria zdjęć


Więcej na www.pwt.wroc.pl

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2012, godz. 15:33 - Liliana Kycia