KDP, CZYLI KIM JESTEŚMY?

 

Jesteśmy jednym z wielu, choć jedynym w swoim rodzaju, kołem naukowym działającym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przy Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego. Powstaliśmy w 2011 r. dzięki inicjatywie prof. dr hab. Sławomira Jacka Żurka oraz dr Anny Jeziorkowskiej-Polakowskiej, kuratora naszego koła. Skupiamy studentów Instytutu Filologii Polskiej oraz Kolegium MISHuS, realizujących specjalizację nauczycielską.

 

Do celów Koła Dydaktyków Polonistów KUL należy:

  1. Rozbudowanie zainteresowań pracą badawczo-naukową;
  2. Zachęcanie studentów i środowiska dydaktycznego do aktywnego poznawania nowoczesnego podejścia do edukacji;
  3. Pogłębianie wiedzy w zakresie dydaktyki: promocja i opracowanie metod aktywizujących oraz jednostek metodycznych, rozwijanie umiejętności tworzenia scenariuszy lekcji;
  4. Umożliwianie studentom wymiany doświadczeń z pracownikami naukowymi;
  5. Prowadzenie bloga „Zeszyty Nauczyciela Polonisty”;
  6. Nawiązywanie kontaktu i współpraca z wydawnictwami;
  7. Organizowanie warsztatów (np. dziennikarskich i teatralnych) w szkołach;
  8. Organizowanie konferencji naukowych;
  9. Organizowanie wyjść do muzeów poświęconych twórcom literatury.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Monika Szabłowska-Zaremba
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2021, godz. 19:42 - Monika Szabłowska-Zaremba