Adres służbowy: 

Wydział Nauk Humanistycznych KUL
Instytut Filologii Polskiej;
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego;
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; tel. (081) 4454309

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2020, godz. 11:40 - Magdalena Marzec-Jóźwicka