Witam serdecznie, mam w planach tatuaż i nie wiem która forma jest bardziej poprawna i czy jest między nimi różnica, chodzi mi o NIGDY SIĘ NIE PODDAJ i NIGDY SIĘ NIE PODDAWAJ. Skłaniam się ku pierwszej wersji, ale nie wiem, czy to jest tak po polsku w porządku.

 

 

Pana wątpliwości co do funkcjonalno-poprawnościowej kwalifikacji obu przywołanych wersji wydają się uzasadnione. Problem dotyczy tutaj użycia dokonanej (nie poddaj) lub niedokonanej (nie poddawaj) formy zanegowanego czasownika w połączeniu z określeniem czasowym nigdy. Sens zdania z formą niedokonaną (nigdy się nie poddawaj) jest następujący: w każdej sytuacji życiowej, niezależnie od okoliczności, bądź odważny i walcz (o swoje racje, marzenia itp.) i - jak nam  się wydaje - taki rodzaj motta chciałby Pan zamieścić w tatuażu. W tym wypadku określenie nigdy podkreśla powtarzalność jakiejś czynności, sytuacji lub jakiegoś zachowania. Z naszego doświadczenia językowego wynika, że wersji z czasownikiem dokonanym (nigdy się nie poddaj) raczej się nie stosuje, co jednak nie oznacza, że użycie słowa nigdy zawsze wymaga zastosowania czasownika niedokonanego. Przykładowo, jeśli powiemy Nigdy tego nie robię (robić - czasownik niedokonany), to oznacza to, że danej czynności w żadnej sytuacji nie wykonujemy (coś jest naszą zasadą, sposobem zachowania się itp.), natomiast w zdaniu Nigdy tego nie zrobię mamy odniesienie do potencjalnych czynności i oświadczamy, że  czegoś nie wykonamy w przyszłości.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2013, godz. 10:29 - Natalia Sosnowska