• Naukoznawstwo to nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek, łączący kluczowe obszary nowoczesnej gospodarki. Współcześnie o rozwoju gospodarki decyduje nauka i innowacje. W nowoczesnym społeczeństwie opartym na wiedzy potrzebni są wysoko wykwalifikowani profesjonaliści - osoby potrafiące łączyć przedsiębiorczość z kreatywnością.

Studia, studia... i po studiach

  • Absolwent kierunku posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu naukoznawstwa, nauk o organizacji i zarządzaniu nauką oraz pokrewnych, dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsięwzięć badawczo-rozwojowych (projekty badawcze, prace rozwojowe wdrażające wyniki badań, transfer wiedzy i technologii) oraz organizacji prowadzących lub nadzorujących działalność naukową (centra i laboratoria badawcze w przedsiębiorstwach, jednostki badawczo-rozwojowe-JBR, instytuty badawcze, szkoły wyższe, parki naukowo- technologiczne, centra transferu wiedzy, urzędy i jednostki administracji samorządowej i rządowej). Ponadto zdobywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów organizacji przedsięwzięć naukowych.
  • Absolwent kierunku naukoznawstwo może podjąć pracę w: urzędach administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, jako kadra menedżerska ds. badań i rozwoju, instytucjach finansujących naukę oraz na uczelniach.
  • Nasi absolwenci są przygotowani do profesjonalnego wdrażania reformy nauki, jaka jest realizowana w Polsce od 2010 roku.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.05.2012, godz. 15:05 - Andrzej Zykubek