W dniach 14-21 kwietnia 2012 roku studenci z I, II i III roku Instytutu Politologii KUL wraz z opiekunami: dr. Janem Musiem i dr. Tomaszem Stępniewskim uczestniczyli w obozie naukowym pt. „Historia konfliktów na Bałkanach i jej następstwa”, który odbywał się na Bałkanach (Bośnia i Hercegowina, Serbia).

Celem obozu naukowego było przeprowadzenie warsztatów z zakresu historii konfliktów na Bałkanach w XIX i XX wieku oraz dostarczenie studentom wiedzy teoretycznej i praktycznej w tym zakresie. Miejscem zajęć była Bośnia i Hercegowina (Zenica, Sarajewo, Mostar, Travnik, Jajce) oraz Serbia (Belgrad). Wyrażamy nadzieję, że obóz naukowy na Bałkanach będzie kontynuowany w następnych latach.

Galeria zdjęć

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2012, godz. 21:22 - Lech Jańczuk