2019

 • VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Żydzi Wschodniej Polski Seria II: Żydzi Europy Środkowej i Wschodniej Edycja VIII: ŚWIATY ŻYDOWSKICH ARTYSTÓW Z EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Biografie – dokonania – literackie świadectwa losu, organizowana przez Katedrę  Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego, Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene ”, Białystok, 6-7.05.2019 r.,  referat: „Cicha woda brzegi rwie…” – historia życia Ediego Rosnera.

 

2018

 • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: Żydzi Wschodniej Polski. (Edycja II: Żydzi Europy Środkowej i Wschodniej). Edycja VII: Między Odessą, Kijowem i Wilnem. Idee syjonistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej, Białystok - Tykocin 8-9.05.2018 r. - referat: Syjonizm jako źródło żydowskich organizacji młodzieżowych w II Rzeczypospolitej.
 • III Seminarium Naukowe "Żydzi Europy Wschodniej - literatura, kultura, historia", organizowane przez Polskie Towarzystwo Rusycystyczne, Zakład Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego i "Iudaica Russica" - Sosnowiec 28.11.2018 r. -referat: Podróż z Jakubem Frankiem - "Księgi Jakubowe" Olgi Tokarczuk.

 

2017

 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jazz w kulturze polskiej" zorganizowana przez Instytut Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego - 04-05.04.2017 r. Zielona Góra - referat: "Skok barbarzyńcy, który poczuł Boga! - "U brzegów jazzu" Leopolda Tyrmanda.
 • Seminarium naukowe "Szalom Asz - pomiędzy chrześcijaństwem a judaizmem" zorganizowane przez Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej KUL - Lublin - 21.04.2017 r. - referat "Wszyscy ludzie są przecież dziećmi tej ziemi..." - społeczność sztetl według Szaloma Asza.

 • Konferencja naukowa Lublin w kulturze - kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności, zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Lublinie i Urząd Miasta Lublin - 25-26.05.2017 r. - Muzeum Lubelskie w Lublinie - referat: Malwina Meyersonowa - życie i twórczość w służbie społeczeństwa.

 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Żydzi Wschodniej Polski. Edycja VI: Żydzi białostoccy: od początków do 1939 roku. Kontekst środkowoeuropejski" - organizowana przez Katedrę Badań Filologicznych "Wschód-Zachód" Uniwersytetu w Białymstoku - 12-13.06.2017 - Białystok - referat: "La Sankta Biblio Ludwika Zamenhofa"
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Żydzi w historii i kulturze Lublina - przeszłość, pamięć i teraźniejszość" zorganizowana przez Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS, Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej KUL oraz Urząd Miasta Lublin - 21-22.06.2017r. - Muzeum Lubelskie na Zamku - referat: Zapomniana twórczość Malwiny Meyersonowej.
 • Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa "Brat Albert i jego czasy", zorganizowana przez Towarzystwo Naukowe KUL i IFP KUL - 27.09.2017 r.,  Kazimierz Dolny - referat: „Między myślą a obrazem” – Adam Chmielowski O istocie sztuki.
 • III Kongres Dydaktyki Polonistycznej organizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Miasto Lublin, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN,  Towarzystwo Przyjaciół KUL, Fundacja Rozwoju KUL, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie - 22.11.2017 – 25.11.2017 – Lublin – referat: Opera na lekcjach języka polskiego w liceum ogólnokształcącym.

 • Konferencja naukowa „Kwestia żydowska i jej literackie interpretacje” organizowana przez  Uniwersytet Śląski, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej – 06.12.2017 – Sosnowiec – referat:  Waleria Marrené o kwestii żydowskiej w powieści współczesnej.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konferencje wcześniejsze

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2019, godz. 09:40 - Magdalena Marzec-Jóźwicka