Studia z filologii polskiej
(2001-2006)

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Mgr filologii polskiej
(2006)
na podstawie pracy: Projekt nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego do języka polskiego na tle wybranych dokumentów normalizujących polski system szkolnictwa w latach 1981-2006 (prowadzący: dr hab. Sławomir Jacek Żurek, recenzent: prof. Roman Doktór)

Studia doktoranckie (2006-)Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
                            
  
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2007, godz. 23:04 - Aleksandra Dziak