1 Udział w badaniach prowadzonych podczas proseminarium „Edukacja polonistyczna w świetle zmian w polskim systemie oświatowym w latach 1998-2003 (pod kierownictwem dra hab. S. J. Żurka) w roku szkolnym 2003/2004, które dotyczyły poziomu czytelnictwa wśród maturzystów. [Wyniki badań zostały zamieszczone w artykule: S. J. Żurek, Co czytają maturzyści?, „Zeszyty Szkolne" 2004, nr 3, s. 128-140].

2 Udział w badaniach prowadzonych podczas proseminarium „Edukacja polonistyczna w świetle zmian w polskim systemie oświatowym w latach 1998-2005" (pod kierownictwem dra hab. S. J. Żurka) w roku szkolnym 2004/2005, które dotyczyły sytuacji w gimnazjach po sześciu latach reformy oświaty. [Wyniki badań zostały zamieszczone w artykule: S. J. Żurek, Co słychać w gimnazjum? O nauczycielach, uczniach i szkole po sześciu latach reformy, „Zeszyty Szkolne" 2005, nr 4, s. 68-75].

3 Udział w ogólnopolskiej ocenie projektu nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego do języka polskiego [maj-listopad 2005].
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2007, godz. 23:03 - Aleksandra Dziak