Ukazała się w języku angielskim nowa książka: Małgorzata Klatt, Tomasz Stępniewski, Normative Influence. The European Union, Eastern Europe and Russia, Wydawnictwo KUL, Lublin-Melbourne 2012, ss. 172

Więcej informacji

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2012, godz. 16:26 - Lech Jańczuk