W dniach 24-25 maja br Katedra Stosunków Miedzynarodowych zorganizowała międzynarodową konferencję naukową pt. "Między boskim a cesarskim(?). Religia w polityce światowej".
Konferencja odbyła się w dniach 24-25 maja 2012 r. w ramach VI Interdyscyplinarnych Sądeckich Dysput Naukowych. Miejscem obrad było Diecezjalne Centrum Pilegrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu. Wzięli w niej udział uznani specjaliści w zakresie relacji między religią a polityką. Poruszone zostały ważne i aktulane problemy związane z tą tematyką.

 

Plakat informacyjny

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2012, godz. 16:57 - Lech Jańczuk