Program konferencji:

MIedzynarodowa_Konferencja_Partnerstwo_na_rzecz_ekonomii_spolecznej....pdf

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2012, godz. 00:01 - Mirosław Rewera