Grupa Wsparcia e-Learningu na e-KUL (GWeL) działała w ramach Działu Teleinformatycznego od roku 2007do września 2013. Składała się ze przeszkolonych w zakresie narzędzi i metodyki e-learningu studentów KUL. W ramach swoich działań osoby te miały dostęp do narzędzi e-learningowych na e-KUL i stały kontakt ze specjalistami z DTI (wsparcie techniczne).

Do zadań osób, stanowiących grupę wsparcia należała pomoc w opracowaniu materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej, pomoc w prowadzeniu kursu i wsparcie obsługi platformy e-KUL.

 

Autor: Krystyna Szawłowska
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2013, godz. 18:24 - Robert Toruj