Doktor Honoris Causa KUL prof. Robert Spaemann

Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Robertowi Spaemannowi.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 Statutu KUL Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na wniosek Rady Wydziału Filozofii, nadaje tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prof. Robertowi Spaemannowi.

Poprzez nadanie tego tytułu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla osiągnięć Pana Profesora Roberta Spaemanna rzetelnie ukazującego chrześcijańskie korzenie kultury świata zachodniego, stanowiące konieczny warunek przezwyciężenia kryzysu, w którym znalazła się Europa.
Nie wiążąc się z żadną tradycją filozoficzną, a sięgając do podstawowych doświadczeń człowieka, Pan Profesor Robert Spaemann prowadzi sokratejski - życzliwy i wnikliwy dyskurs z dominującymi nurtami filozofii nowożytnej i współczesnej. Wskazuje, że są one rozwinięciem pierwotniejszej prawdy o człowieku, ukształtowanej w kulturze chrześcijańskiej. Budując podstawy antropologii i etyki, nade wszystko ukazuje konsekwentnie personalistyczną wizję człowieka, broniąc godności jednostkowej egzystencji każdej osoby ludzkiej i przysługujących jej niezbywalnie praw, z prawem do życia od momentu poczęcia. Ukazuje człowieka, który okazując bezinteresowną życzliwość względem innych osiąga szczęście, o które jest moralnie zobowiązany zabiegać, nie mniej niż o szczęście bliźnich.

 

Robert Spaemann to wybitny filozof, doradca Jana Pawła II i przyjaciel Benedykta XVI.  Urodził się w Berlinie w 1927 r. W latach 1945-52 studiował filozofię, filologię romańską oraz teologię na uniwersytetach w Münster, Monachium i Fryburgu Szwajcarskim. W latach 1962-69 był profesorem filozofii i pedagogiki w Technische Hochschule w Stuttgarcie. Następnie, do 1973 r. pracował jako profesor filozofii w Uniwersytecie w Heidelbergu, a potem, do emerytury, był profesorem filozofii w Uniwersytecie w Monachium.
Prowadził też wykłady w Paryżu, Rio de Janeiro, Louvain-la-Neuve. Był członkiem m.in. Papieskiej Akademii Życia, Europaische Akademie der Wissenschaften, Academia Chilena de Sciencias Sociales, Politicas y Morales, laureatem m.in. orderu oficerskiego francuskich Palm Akademickich. Jest autorem m.in. prac: „Osoby. O różnicy między czymś a kimś", „Szczęście a życzliwość. Eseje o etyce" i „Podstawowe pojęcia moralne". Jego dzieła zostały przełożone na 14 języków, 28 maja 2012 r. otrzymał doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Książka "Profesor Robert Spaemann. Doktor Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II"

 

Akademicka Kronika Filmowa

 

Galeria zdjęć


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona