Instytucja Zarządzająca PO KL w dniu 25 maja br. zatwierdziła Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna w ramach PO KL.

 


Plan_Dzialania_dla_I_Priorytetu_POKL -
wersja z dn. 24 maja 2012 r.

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2012, godz. 14:31 - Beata Kaczan