2013

 

 • Dudek Urszula, Judyta, mężna niewiasta Starego Testamentu, jako prefiguracja Maryi w wybranych przykładach dzieł sztuki europejskiej
 • Lasota Piotr, Pokuta i miłosierdzie. Chrystus i święci grzesznicy w obrazie Petera Paula Rubensa w zbiorach Alte Pinakothek w Monachium
 • Ponieważ Iwona, Ikona Krzyża autorstwa Michała Płoskiego na tle duchowości karmelitańskiej
 • Sajdutko Paweł, Święty Józef jako patron dobrej śmierci. Analiza ikonologiczna fresku z kościoła pw. św. Józefa w Krzeszowie

 

2012

 

 • Czarnacka Alicja, "Pod Twą obronę..." - współczesne ujęcie tematu Maryi Płaszcza Opieki w tryptyku "Matka Boża Pokoju" autorstwa Stefano di Stasio
 • Czeżyk Marek, Przedstawienie "Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny" w kościele paulinów we Włodawie jako przykład ikonografii doktrynalnej.
 • Kurowiak Jan, "Bóg jest Hiszpanem..." Rycina "Austroseraphicum Coelum"Paulusa Pontiusa a problem propagandy władzy Habsburgów hiszpańskich w 1. połowie XVII wieku
 • Mróz Zuzanna, "Śluby Alojzego Gonzagi" Theodora Boeyermansa jako alegoryczny wykład duchowości ignacjańskiej
 • Stępniak Patryk, Droga Krzyżowa w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie. Problem narracji w dziele sztuki sakralnej
 • Toczek Aleksandra, Motyw Niebiańskiej Jerozolimy w kontekście złożonych programów ikonograficznych. Analiza znaczeń na wybranych przykładach sztuki europejskiej

 

2011

 

 • Chyrowicz Agnieszka, Od śmierci ku życiu. "Wskrzeszenie Łazarza" i "Zmartwychwstanie: Anioły usuwające kamień z grobowca" Williama Blake'a w świetle tradycji ikonograficznej
 • Cieszkowska Eliza, Volto Santo czy Wilgefortis? Kontrowersje ikonograficzne wokół obrazu Kaspra Kurcza w kościele najświętszego Salwatora w Krakowie
 • Mazur Katarzyna, Symbolika kamienia w przedstawieniach Apostołów na filarach w kościele p.w.św.Anny w Krakowie
 • Oboz Ignacy, Symbolika Drabiny Jakubowej w obrazach Stanisława Fijałkowskiego na przykładzie wybranych dzieł z cyklu "Autostrady"
 • Połom Justyna, Ambona w kościele pw. św. Marka w Krakowie jako barokowy przedmiot-symbol
 • Wnuk Krystyna, Sceny narracyjne ikonostasu z cerkwi w Owczarach-Rychwałdzie jako przykład wpływu wzorców zachodnich na sztukę ikony na Łemkowszczyźnie
 • Wojciechowska-Żurek Anna, Wizerunek kobiety w dziełach sztuki jako inspiracja dla twórczości Władysława Hasiora na przykładzie "Zwiastunki", "Sztandaru Mony Lizy", "Damy z łasiczką" i "Szału"

 

2010

 

 • Adamiec Kinga, Model świętości prezentowany w wizerunkach kanonizacyjnych polskich świętych na przykładzie dzieł Jerzego Kumali "Św.Jan z Dukli" i " Św.Szymon z Lipnicy"
 • Bartko Anna, Analiza ikonograficzna dekoracji szafy brackiej z kościoła Bożego Ciała w Krakowie
 • Dąbrowska Agata, Zwierciadło pokuty. Analiza ikonograficzna obrazu Caravaggia "Marta i Maria Magdalena"
 • Dudek Agnieszka, "Herkules na rozdrożu"-antyczny topos i jego chrześcijańska adaptacja w grafice Jana Sadelera I
 • Kowalczyk Paulina, Motyw muzykujących aniołów w przedstawienu "Koronacji Najświętszej Maryi Panny" Leonarda da Besozzo w kościele San Giovanni a Carbonara w Neapolu
 • Mucha Dominika, Rola i znaczenie motywów religijnych w graficznej twórczości artystów grupy "Bunt" na wybranych przykładach
 • Pilorz Alicja, Obecność szatana w przedstawieniach śmierci samobójczej Judasza Iskarioty. Analiza ikonograficzna wybranych przykładów w sztuce późnego średniowiecza
 • Schmeichel Monika, Obrazy Michaela Triegela "Martwa natura Wielkopiątkowa " i "Martwa natura Wielkanocna"-poszukiwanie Boga w dialogu z tradycją
 • Turkiewicz Anna, Wskrzeszenie Łazarza w dziełach Petera Paula Rubensa i Remrandta Hamerszoona von Rijna.Analiza ikonograficzna
 • Wasilewski Paweł, Przedstawienie "Kuszenia Jezusa" w dziele Hieronymusa Natalisa "Evangelicae Historiae Imagines" na tle tradycji ikonograficznej

 

Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2013, godz. 10:44 - Ireneusz Marciszuk