Grant NCN

Dariusz Zapała uzyskał finansowanie grantu badawczego, realizowanego przez osobę rozpoczynającą karierę naukową, nieposiadającą stopnia naukowego doktora (NCN, PRELUDIUM 2, H6) na podstawie wniosku: Wpływ wybranych własności treningu neurofeedback na efektywność kontroli fal sensomotorycznych w interfejsach mózg- komputer (BCI). Grant będzie realizowany w latach 2012-2015.

Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2012, godz. 17:46 - Piotr Francuz