Umowa Konsorcjum dotycząca współpracy środowiska akademickiego Lubelszczyzny na rzecz społeczeństwa informacyjnego

Akademia Medyczna, Akademia Rolnicza, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnika Lubelska i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej podpisały umowę dotyczącą "nawiązania współpracy w celu opracowywania i realizacji projektów w zakresie zdalnego nauczania, szkoleń, systemów informacyjnych oraz innych mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego". Działania te mają przyczynić się do stworzenia warunków do "dynamicznego i równomiernego rozwoju gospodarki, społeczeństwa, mając na względzie konieczność przygotowania społeczeństwa regionu do korzystania z technik Społeczeństwa Informacyjnego oraz rozwój systemów on-line podnoszących kwalifikacje i uzupełniających tradycyjną ofertę edukacyjną".

 

Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2007, godz. 18:18 - Piotr Francuz