Piotr Francuz Robert Mackiewicz
Liczby nie wiedzą skąd pochodzą
Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów

Studenci nauk społecznych lub humanistycznych często uważają, że metodologia i statystyka to najtrudniejsze przedmioty podczas ich edukacji uniwersyteckiej.

Z naszego punktu widzenia sprawa wygląda zupełnie inaczej. Jesteśmy przekonani, że metodologia i statystyka to wspaniałe narzędzia pozwalające uporządkować wiedzę o świecie. W naszej pracy dydaktycznej często jednak odnosiliśmy wrażenie, że brakuje podręcznika, w którym w przystępny sposób przedstawiony byłby cały proces prowadzenia badań empirycznych – poczynając od tego, skąd się biorą pomysły na eksperymenty, poprzez opis metod badawczych i metod statystycznej analizy danych, a kończąc na zasadach pisania raportu z badań. Jak mówią: „potrzeba jest matką wynalazków” – i dlatego postanowiliśmy napisać własny przewodnik, zaadresowany do „humanistycznego umysłu”.

Podczas pracy nad książką przyjęliśmy trzy założenia:

Po pierwsze, wszystkie procedury staraliśmy się prezentować w kontekście konkretnych przykładów z badań, które byłyby ciekawe, zaskakujące lub dowcipne, a ponieważ jesteśmy psychologami, w naszym przewodniku najchętniej odwołujemy się do przykładów z zakresu psychologii.

Po drugie, chcieliśmy, aby ta książka bardziej przypominała rozmowę niż typowy podręcznik, w którym wykład jest prowadzony ex cathedra, językiem poprawnym formalnie, ale czasami zbyt suchym i bezosobowym. W końcu skoro mogą być „śpiewane telegramy”, to chyba mogą być też „mówione podręczniki do statystyki”?!

Po trzecie, nie zakładaliśmy żadnego poziomu przygotowania matematycznego naszych Czytelników, dlatego każdy wzór i symbol szczegółowo opisaliśmy. Nie szczędziliśmy też słów na wyjaśnienie najważniejszych terminów statystycznych i związków między nimi.

Mamy nadzieję, że udało nam się zrealizować te założenia i że oddajemy w ręce Czytelników taki przewodnik, jaki sami chcielibyśmy przeczytać.

Autorzy


Książkę można nabyć w księgarniach oraz w sklepie internetowym Wydawnictwa KUL, na stronach StatSoft Polska , a także w wielu księgarniach w całej Polsce.


Spis treści

Przedmowa XXI

WPROWADZENIE

Część I. O METODACH BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

1. POSTĘPOWANIE BADAWCZE W PSYCHOLOGII
1.1. Problem i pytanie badawcze
1.2. Formułowanie hipotez badawczych
1.3. Zmienne i ich pomiar
1.4. Zmienne w eksperymentach psychologicznych
1.5. Operacjonalizacja zmiennych – klucz do eksperymentu

2. PROJEKTOWANIE EKSPERYMENTÓW

Część II. Prawdopodobieństwo i zmienna losowa

3. PODSTAWOWE POJĘCIA Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

4. WYNIKI Eksperymentu JAKO ZMIENNA LOSOWA
4.1. Próba i populacja
4.2. Zmienna losowa i jej rozkład
4.3. Porządkowanie danych, czyli o szeregu rozdzielczym
4.4. Graficzne metody prezentacji danych
4.5. Parametry rozkładu zmiennej losowej
4.6. wskaźniki zmienności
4.7. Typy rozkładów zmiennej losowej

Część III. Wnioskowanie statystyczne

5. Podstawy wnioskowania statystycznego
5.1. Estymacja, czyli oszacowanie
5.2. Logiczne podstawy testowania hipotez statystycznych
5.3. Błędy wnioskowania statystycznego

6. Testowanie hipotez dotyczących średnich
6.1. Czy badana próba pochodzi z populacji o znanych parametrach?
6.2. Czy dwie próby różnią się między sobą?
6.3. analiza wariancji, czyli badanie różnic między wieloma próbami
6.4. statystyka na progu XXI wieku

7. Testy nieparametryczne
7.1. Co to są testy nieparametryczne i kiedy się je stosuje?
7.2. Czy dwie cechy jakościowe są zależne od siebie?
7.3. Testy nieparametryczne dla dwóch prób
7.4. Testy nieparametryczne dla więcej niż dwóch próbek
7.5. Porównanie otrzymanych wyników z rozkładem teoretycznym

8. Analiza Korelacji i regresji
8.1. Pojęcie korelacji i współczynnik r Pearsona
8.2. Korelacje dla danych porządkowych
8.3. Analiza regresji

Część IV. DODATEK GRATIS

9. JAK NAPISAĆ RAPORT Z BADAŃ?

Część V. na dobry początek

Bibliografia
Indeks
Aneks: tablice statystyczne
Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2007, godz. 18:40 - Piotr Francuz