Rozpoczął się pierwszy etap konsultacji Planów Działania na rok 2013, dla Priorytetów komponentu regionalnego PO KL.

 

    Jeżeli macie Państwo własne propozycje oraz sugestie, które Waszym zdaniem wymagałyby uwzględnienia w ramach szczegółowych kryteriów wyboru projektów w Planach działania na rok 2013 lub chcielibyście wskazać priorytetowe obszary, które wymagałyby szczególnego wsparcia środkami PO KL w 2013, prosimy o przesyłanie ich na adres: Kamil.Debinski@kul.pl do 28.06.2012 r.

 

      Wszelkie propozycje/uwagi przesłane przez Państwa zostaną uwzględnione w propozycji dotyczącej Planów działania 2013 zgłoszonej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.

 

      Wyniki przeprowadzonych konsultacji wraz ze stanowiskiem Instytucji Pośredniczącej w zakresie zgłaszanych propozycji zostaną ujęte w zestawieniach dla poszczególnych Priorytetów.

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2012, godz. 11:05 - Beata Kaczan