W tomie:

 

 

Od redakcji

 

Artykuły

 

Studia gramatyczno-leksykalne

 

C. GALILEJ, Leksyka łowiecka w XVII-wiecznym traktacie encyklopedycznym Skład abo skarbiec znakomitych sekretów ekonomijej ziemiańskiej Jakuba Kazimierza Haura

M. GÓRSKA, Części mowy w gramatyce grecko-rzymskiej. Kształtowanie się klasyfikacji od starożytności do XX wieku

J. KLIMEK, Uwagi o składni Paterykonu Sylwestra Kossowa (1635)

M. KRZEK,On non-core arguments and Dative case in Polish

 

Studia onomastyczne

 

A. CZAPLA, A. KUTYŁA, Nazwy lubelskich aptek

Z. GAŁECKI, Slavek i Slavko – nazwy maskotek Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012

W. MAKARSKI, Terleccy

 

Studia pragmalingwistyczne

 

M. KOPER, Peryfrazy w języku komentatorów sportowych

A. KRASOWSKA, Metatekstowe strategie komunikacyjne na przykładzie tekstów kabaretu Potem

A. KRAWCZUK, Problemy normy języka polskiego w kraju i za granicą (na Ukrainie)

I. LOEWE, Gatunki perswazyjne w komunikacji społecznej

 

Wokół tekstów

 

U. CISZEWSKA-PSUJEK, Językowe sposoby opisu brzydkiego mężczyzny w literaturze baroku

U. SOKÓLSKA, Anioł i diabeł. Obraz kobiety w Encyklopedii „drugiej płci” Władysława Kopalińskiego

 

Recenzje

 

Marcin ROSŁOŃ, Mowa trawa. Słownik piłkarskiej polszczyzny, Wrocław 2011 (M. Koper)

Bożena SIERADZKA-BAZIUR, Między błogosławieństwem a przekleństwem. Zagadnienia języka religijnego w twórczości Jana Kasprowicza, Kraków 2006 (M. Marcinkiewicz)

 

Sprawozdania

 

Glosa do leksykografii polskiej III. Warszawa, 15-16 września 2011 (A. MAJEWSKA-WÓJCIK, M. SMOLEŃ-WAWRZUSISZYN)

Retoryka i władza. Warszawa 24-25 listopada 2011 (M. SMOLEŃ-WAWRZUSISZYN)

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2012, godz. 16:41 - Małgorzata Nowak-Barcińska