przyjęty przez wiarę Duch święty czyni Maryję oblubienicą Boga w komunii osób. W niej spełnia się obietnica przymierza, udzielona przez Boga Narodowi Wybranemu, który ma stać się oblubienicą świętego oblubieńca (por. oz 2; ez 16). Będąc figurą izraela, Maryja jest jednocześnie wzorem dla kościoła (por. rM, 6). Jej relacja do Ducha świętego stanowi dla chrześcijan na zaproszenie do przyjęcia osoby – Daru Ducha świętego, którego Jezus posyła od ojca (por. J 14,26; 16,7). Duch święty wprowadza bowiem w życie Boga w komu-nii osób (por. rz 8,14–17), umożliwiając tym samym i realizując oblubieńcze przymierze miłości.

 

EXPERIENCE OF THE HOLY SPIRIT IN THE LIFE OF VIRGIN MARY


Summary


the promise of the New covenant, which was given by God to israel, realizes in Virgin Mary who belongs to this nation. She receives, in her faith, the holy Spirit. According to the prophecies of the old testament she hereby becomes the ‘Daughter of Sion’ and the ‘Ark of the covenant’ – the personal ‘place’ of the transforming activity of the third Divine person. the bond with the holy Spirit makes possible her profound relationship with the Father and the Son. through this bond she becomes holy, consecrated to God(theosis). there exist certain signs of the internal transformation – phenomena of the holy Spirit: spiritual joy or prophecy’s charisma.theology notices active and model presence of Mary in the community of church. therefore the experience of the Spirit in the life of Virgin Mary ecomes a revelation of his presence in the community of christians and an invitation to receive him by faith. the behaviour of Virgin Mary encourages to listen to a speech of the Spirit and to accept signs
of his activity. her behaviour is also a measure which lets recognize whether presence of the holy Spirit experience is authentic and really profound.

Autor: Natalia Teodorowicz
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2012, godz. 15:48 - Natalia Haniewska