Ilościowe badania społeczne dotyczące dzieci i młodzieży

 1. Projekt badawczy dotyczący postaw moralnych młodzieży polskiej i niemieckiej, wyniki opisane w książce: Grzegorz Adamczyk, Wartości społeczne w świadomości młodzieży niemieckiej i polskiej, Lublin 2003.
 2. Projekt badawczy dotyczący postaw młodzieży wobec zjawiska narkomanii, wyniki opisane w książce: Grzegorz Adamczyk, Marek Jeżowski, Leon Smyczek, Postawy młodzieży szkół średnich wobec narkomanii. Studium socjologiczne, Lublin 2006.
 3. Projekt badawczy dotyczący zachowań konsumenckich młodzieży polskiej, niemieckiej i południowokoreańskiej, w tym zachowań kompensacyjnych i zakupoholizmu, wyniki opisane w książce: Elmar Lange, Sunjong Choi, Dojin Yoo, Grzegorz Adamczyk, Jugendkonsum im internationalen Vergleich. Eine Untersuchung der Einkommens-, Konsum- und Verschuldungsmuster der Jugendlichen in Deutschland, Korea und Polen, Opladen 2005.

Ilościowe badania społeczne i rynkowe, zrealizowane na próbach ogólnopolskich:

 1. Projekt badawczy habilitacyjny „Moralność i konsumpcja w przestrzeni międzyludzkiej. Studium socjologiczne o polskich orientacjach moralnych, stylach konsumpcji i ich społecznych uwarunkowaniach” (grant habilitacyjny Nr N N116 272838), wyniki badań zostały zaprezentowane w dniu 11 września 2010 roku na XIV Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym w Krakowie w referacie pt. „Kondycja moralna społeczeństwa polskiego w kontekście demonstratywnych i kompensacyjnych zachowań konsumenckich”.
  Badania w ramach projektu zrealizowane zostały na próbie N=1000, wartość grantu: 100 000 PLN brutto, w całości przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie ilościowych badań empirycznych
 2. Projekty badawcze wykonywane dla Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej GfK Polonia z siedzibą w Warszawie na podstawie badań ilościowych:  
 • „Roper Reports Worldwide”, badanie dla firmy GfK Roper Consulting, zrealizowane metodą wywiadów bezpośrednich w domach respondentów na próbie N=1 000 respondentów; wrzesień - grudzień 2007.
 • „Badanie zwyczajów zakupowych mieszkańców stref zasięgu wybranych centrów handlowych”, badanie dla firmy Apsys Polska, zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych na próbie N=10 500 respondentów; grudzień 2007 – maj 2008.
 • „Badanie zwyczajów zakupowych mieszkańców Lublina i podlubelskich gmin”, badanie dla SEGECE Polska, zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych na próbie N=500 respondentów, kwiecień – maj 2011.
 • „Badanie zwyczajów zakupowych mieszkańców Bielan i podwarszawskich gmin”, badanie dla SEGECE Polska, zrealizowane metodą wywiadów bezpośrednich w domach respondentów na próbie N=600 respondentów; wrzesień – październik 2011.
 • „Badanie zwyczajów kupowania i użytkowania okularów”, badanie dla Vision Express, zrealizowane metodą wywiadów bezpośrednich w domach respondentów na próbie N=600 respondentów; styczeń  – luty 2012.
 • Wartość wszystkich wymienionych projektów badawczych w pkt. a-e przekraczała kwotę brutto 75 000 PLN.
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2012, godz. 16:02 - Aleksandra Dziak