Przedmiotem konkursu nr 1/POKL/4.3/2012 z kwotą środków na dofinansowanie projektów w wysokości 100 000 000 PLN są projekty obejmujące programy rozwoju uczelni skoncentrowane na obszarach kluczowych w kontekście realizacji strategii Europa 2020.

 

Projekt zakłada realizację co najmniej 4 z poniższych elementów:

 

 1. przygotowanie, otwieranie i realizacja nowych kierunków studiów, doktoranckich oraz dostosowanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy;
 2. współpracę uczelni z pracodawcami z zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększenie zaangażowania pracodawców w realizacje programów kształcenia (element obligatoryjny);
 3. tworzenie i wdrażanie programów wyrównawczych adresowanych do studentów I roku obejmujących podnoszenie kompetencji niezbędnych do kontynuowania rozpoczętych studiów
 4. lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m.in. poprzez wsparcie akademickich biur karier;
 5. stypendia dla doktorantów, młodych doktorów (postdoców) i profesorów wizytujących zatrudnionych instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych w kontekście realizacji strategi Europa 2020;
 6. projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej uczelni;

 

 

Działania realizowane w projekcie muszą być związane z obszarami kształcenia kluczowymi w kontekście realizacji strategii Europa 2020 i są nimi:

 1. Obszar architektury, architektura i urbanistyka, architektura wnętrz.
 2. Obszar rozwiązań technologicznych w projektowaniu procesów przemysłowych i przetwórczych: automatyka, robotyka, biotechnologia, bioinformatyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, mechatronika, nanotechnologia.
 3. Budownictwo, w tym budownictwo drogowe i geinżynieria.
 4. Obszar przemysłów kultury, w tym edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, w zakresie realizacji obrazu telewizyjnego, filmu, fotografii.
 5. Obszar techniczno-informatyczny.
 6. Obszar elektroniki i telekomunikacja.
 7. Energetyka i pozyskiwanie surowców dla energetyki.
 8. Inżyniera/ochrona środowiska.
 9. Logistyka.
 10. Zarządzanie i technologia produkcji w obszarze przemysłu, w tym budowlanego, chemicznego, przetwórstwa, nauk rolniczych.
 11. Obszar nauk medycznych w zakresie medycyny i opieki nad osobami starszymi: pielęgniarstwo, fizjoterapia, geriatria, medycyna oparta na terapii genowej.

 

Minimalna długość trwania projektu wynosi 36 m-cy. W załączniku Dokumentacja_konkursowa_1.POKL.4.3.2012.pdf

 

 

Przedmiotem konkursu nr 2/POKL/4.3/2012 z kwotą środków na dofinansowanie projektów w wysokości 40 000 000 PLN, są projekty obejmujące programy rozwoju uczelni skoncentrowane na obszarach kluczowych w kontekście realizacji strategii Europa 2020.

 

Projekt zakłada realizację co najmniej 2 z poniższych elementów:

 

 1. przygotowanie, otwieranie i realizacja nowych kierunków studiów podyplomowych;
 2. opracowanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik koształecenia na odległość (studia, studia podyplomowe, kursy);
 3. podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w celu podwyższania jakości kształcenia;
 4. organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej  uczelni przydatnych dla prowadzenia pracy dydaktycznej (w tym staże dla doktorantów i staze postdoktoranckie);
 5. projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej uczelni;

 

Działania realizowane w projekcie muszą być związane z obszarami kształcenia kluczowymi w kontekście realizacji strategii Europa 2020 i są nimi:

 1. Obszar architektury, architektura i urbanistyka, architektura wnętrz.
 2. Obszar rozwiązań technologicznych w projektowaniu procesów przemysłowych i przetwórczych: automatyka, robotyka, biotechnologia, bioinformatyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, mechatronika, nanotechnologia.
 3. Budownictwo, w tym budownictwo drogowe i geinżynieria.
 4. Obszar przemysłów kultury, w tym edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, w zakresie realizacji obrazu telewizyjnego, filmu, fotografii.
 5. Obszar techniczno-informatyczny.
 6. Obszar elektroniki i telekomunikacja.
 7. Energetyka i pozyskiwanie surowców dla energetyki.
 8. Inżyniera/ochrona środowiska.
 9. Logistyka.
 10. Zarządzanie i technologia produkcji w obszarze przemysłu, w tym budowlanego, chemicznego, przetwórstwa, nauk rolniczych.
 11. Obszar nauk medycznych w zakresie medycyny i opieki nad osobami starszymi: pielęgniarstwo, fizjoterapia, geriatria, medycyna oparta na terapii genowej.

 

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 m-ce, maksymalna wartośc projektu: 3 mln zł.

 

Instytucja Pośrednicząca przedstawia również, jako materiał uzupełniający, raport końcowy z badania ewaluacyjnego Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków kluczowych w kontekście realizacji strategii Europa 2020, który stanowił podstawę do określenia obszarów kształcenia będących przedmiotem obu konkursów eu_2020_raport_koncowy_14_05.docx

 

W załączniku Dokumentacja_konkursowa2.POKL.4.3.2012.pdf

Autor: Anna Przybyła
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2012, godz. 12:26 - Beata Kaczan