Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

1973 - uczestnictwo w seminarium Podejmowania Decyzji w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN - pod kierunkiem prof. Klemensa Szaniawskiego;

1975-76 - stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w USA: studia postdoktoranckie w zakresie teorii danych i teorii decyzji w Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor;

1983 - stypendium Fundacji Fulbrighta w USA: praca naukowa w Decision Research w Eugene, Oregon - badania nad percepcją ryzyka;

1984 - pobyt w Institute for Social Research w Uniwersytecie w Michigan - współpraca z prof. J. Lingoesem w zakresie skalowania wielowymiarowego;

1989-90 - stypendium Humboldta w Uniwersytecie Mannheim na Wydziale Betriebswissenschaftslehre Personalwessen und Arbeitswissenschaftslehre, współpraca z prof. E. Gauggerem.;

1991-92 - Tufts University (USA) - wykłady oraz badania nad percepcją ryzyka;

1991/92 /semestr zimowy/ visiting professor w Center for International Affairs Uniwersytetu Harvarda w Cambridge, Mass.

1993-94 - Praca dydaktyczna na Wydziale Organizacji i Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej, wykłady: organizacja pracy;

1970 do chwili obecnej wieloletnia praca dydaktyczna w KUL, m.in. wykłady: metodologii psychologii, psychologii eksperymentalnej, psychologii przemysłowej, psychologii środowiskowej, seminarium magisterskie i doktoranckie z psychologii przemysłowej, wykłady i seminaria z analizy decyzyjnej oraz zasad płacowych w Instytutach Zarządzania i Marketingu oraz Ekonomii.

1993-1999 dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL.

1993-96 oraz 1996-99 - członek Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych.

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2010, godz. 18:02 - Mariola Łaguna