Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
- Uniwersytet Otwarty na świat

Uniwersytet Otwarty to nowa jednostka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, której celem jest dostarczanie najwyższej jakości usług edukacyjnych słuchaczom niezależnie od ich wieku, wykształcenia oraz miejsca zamieszkania i obywatelstwa.

Adresatami oferty UO KUL są praktycznie wszyscy, zarówno osoby dorosłe uczące się, studiujące, pracujące, jak również te, które nie mają obowiązków zawodowych, a także młodzież i dzieci.

Założenia programowe realizowane będą poprzez kursy i wykłady otwarte, programy tematyczne dla osób z zagranicy (w tym Polonii), programy na zamówienie firm i instytucji, programy wyjazdowe – w Polsce i za granicą (m.in. w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych), wykłady i zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży. Wszyscy zainteresowani będą mieli okazję do bezpośredniego kontaktu ze światem nauki, bez konieczności zdawania egzaminów wstępnych i legitymowania się odpowiednim wykształceniem.

Dotychczas w Lublinie nie było takiego przedsięwzięcia. W Polsce działa kilka uniwersytetów otwartych, wydaje się jednak, że żaden z nich nie prowadzi zajęć dla dzieci i dla osób z zagranicy. Oferta przygotowana w Lublinie jest wyjątkowa i obejmuje szersze spektrum słuchaczy.

Jesienią 2012 roku Uniwersytet Otwarty KUL rozpocznie swą działalność dydaktyczną. Już od października będzie można korzystać z różnorodnej oferty kursów otwartych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.