Deklaracja ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych

  • Zobowiązujemy się do zachowania tajemnicy w zakresie danych osobowych, numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej wprowadzonych w ankiecie rejestracyjnej. Dane te wykorzystywane będą wyłącznie w celach organizacyjnych Uniwersytetu Otwartego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  • Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych, osoby zarejestrowane mają m. in. prawo do wglądu w swoje dane, poprawiania swoich danych oraz żądania usunięcia danych z bazy.
  • Dla zapewnienia poufności i bezpieczeństwa informacji dane użytkowników przesyłane za pomocą formularzy chronione są certyfikatem SSL.