Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 38/POKL/9.5/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach Działanie 9.5 - Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na Obszarach Wiejskich.

 

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:  


Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:
-­ działania o charakterze szkoleniowym, doradczym oraz animacyjnym, służące zwiększeniu aktywności mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie kształcenia przez całe życie na obszarach wiejskich (1)
-­ rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju kształcenia przez całe życie na obszarach wiejskich

 

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 1 500 000,00 PLN pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminach:

od 19 września do 17 października 2012 r.

Beneficjenci:

 

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie

DK_9.5_nr_38POKL9.5_2012.pdf

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2012, godz. 15:17 - Beata Kaczan