Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

lipiec-wrzesień 2012

 

 

20 sierpnia 2012 r. - ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski, wygłosił referat pt. Zadania katolików świeckich w Kościele po Soborze Watykańskim II, w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie dla słuchaczy Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tzw. „Zielony Uniwersytet”.

 

 

7-9 września 2012 r. – ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski, wygłosił referat pt. Prawo kanoniczne zwornikiem miłości małżeńskiej, podczas IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pt. Bezpieczeństwo człowieka a Solidarność, w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie.

 

 

9-11 września 2012 r. – w Auli Kurii Metropolitalnej w Gdańsku Oliwie, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa oraz Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, pt. Parafia w prawie kanonicznym i prawie polskim, zorganizowane przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego, Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL oraz Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, pt. Zarządzanie parafią w sytuacjach nadzwyczajnych; ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, pt. Kompetencje proboszcza w realizacji misji uświęcającej Kościoła; ks. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. KUL, pt. Zarządzanie dobrami materialnymi parafii. I sesji konferencji przewodniczył bp dr hab. Artur Grzegorz Miziński, prof. KUL. 

 

 

19-20 września 2012 r. - ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski, wygłosił referat pt. Regionalizm w Kościele - Podlasie, podczas  IV Krajowego Spotkania Księży Regionalistów, pt. „Mówiąc Ojczyzna” - kształtowanie polskiej tożsamości - wychowanie patriotyczne - edukacja kulturalna, w Wyższym Seminarium Duchownym w  Drohiczynie.

 

 

20-21 września 2012 r. – w Trnavská Univerzita v Trnave, odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Dies Iuris Tyrnavienses. Hodnotový systém práva a jeho reflexia v pravnej teorii a praxi, zorganizowana przez Právnická Fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave, Nadácia Štefana Lubyho, podczas której referaty wygłosili: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, pt. Prawo Unii Europejskiej a wartości chrześcijańskie, oraz ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, pt. Podstawowe zasady relacji Kościół - państwo w nauce społecznej Kościoła

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2013, godz. 17:48 - Sławomir Graboń