Szanowni Państwo,

zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej w roku 2009 ogólnopolska konferencja naukowa „e-Polonistyka 2” zgromadziła wielu pracowników naukowych reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski (m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Śląski, Akademia Pedagogiczna w Siedlcach, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Badań Literackich PAN), nauczycieli (m.in. z Krakowa, Lubaczowa, Kielc, Łukowa, Puław, Gliwic), i metodyków (m.in. z Poznania, Gdańska, Piotrkowa Trybunalskiego), a także pracowników Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli (m.in., z Opola, Radomia, Częstochowy). Goście dyskutowali na temat e-dydaktyki, e-książki, a w ramach panelu e-literatura swoje hiperteksty prezentowali sami autorzy: Aneta Kamińska, Zenon Fajfer i Radosław Nowakowski.

Tym razem chcielibyśmy zwrócić uwagę na sposoby oddziaływania internetu na współczesną edukację stawiając szereg pytań, np.: jaki wpływ wywierają nowoczesne media elektroniczne na komunikację językową i funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie informacyjnym? czy szkoła wykorzystuje ich możliwości w odpowiedni sposób? jakie są psychologiczne i pedagogiczne uwarunkowania kształcenia na odległość oraz sposoby funkcjonowania zagadnień związanych z TI w szkole?

Z tymi oraz wieloma innymi pytaniami chcemy zwrócić się do całego środowiska polonistycznego (literaturoznawców, językoznawców, dydaktyków, nauczycieli), zapraszając na ogólnopolską konferencję naukową:

 

 

 

której organizatorem jest Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Oczekujemy wystąpień poruszających następującą problematykę:

 • Psychologiczne i pedagogiczne uwarunkowania e-kształcenia w edukacji;
 • Funkcjonowanie zagadnień związanych z TI na poziomie treści polonistycznych w szkole;
 • e-Społeczności edukacyjne jako nowe środowisko edukacji na odległość;
 • Miejsce gier w edukacji;
 • Metodyka zdalnego nauczania;
 • Jedność kształcenia i wychowywania w edukacji na odległość;
 • Przykłady zastosowania form kształcenia na odległość w szkolnictwie niższego i wyższego szczebla;
 • Narzędzia do prowadzenia procesu kształcenia polonistycznego na odległość;
 • Wpływ nowoczesnych mediów elektronicznych na współczesny język i komunikację, literaturę i sztukę. 
 • Hipertekst i teoria narracji, semiotyka narracji.
 • Narzędzia do tworzenia nowoczesnych form literackich.
 • Rozwój polskiej i światowej e-literatury.
 • Net art - Internet jako medium sztuki.

 

Konferencja odbędzie się w Lublinie 11-12 kwietnia 2013 r. Na propozycje tematów wystąpień oraz jednostronicowy abstrakt oczekujemy do 31 grudnia 2012 r. Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w konferencji za pośrednictem formularza.

Informujemy jednocześnie, że opłata konferencyjna wynosi 350 zł. W tej kwocie mieści się opłata za jeden nocleg oraz posiłki podczas trwania konferencji.

 

 

Prof. dr  hab. Sławomir Jacek Żurek – kierownik konferencji (zureks@kul.pl)

Dr Aleksandra Dziak - sekretarz konferencji (adziak@kul.pl)

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2012, godz. 13:37 - Aleksandra Dziak