Konsultacje

pracowników Katedry Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego

 

 

Kierownik: Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL

 

Środa godz. 14:10-15:50, sala C-722

 

 

 

ks. dr hab. Paweł Kaleta, adiunkt, sekretarz

 

W okresie letniej sesji egzaminacyjnej konsultacje odbywają się drogą elektroniczną

 

 

 

Ks. dr Adam Kaczor, asystent

 

W okresie sesji egzaminacyjnej konsultacje odbywają się drogą elektroniczną akaczor@kul.lublin.pl

 

Autor: Paweł Kaleta
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2019, godz. 21:20 - Paweł Kaleta