Aktualności

Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Przeszłość i teraźniejszość

Wydział Nauk Społecznych KUL, Fundacja Korada Adenauera oraz Fundacja Rozwoju KUL zapraszają 16 października 2012 r. o godz. 14.00 na konferencję naukową pt. Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Przeszłość i teraźniejszość.

 

Miejsce: KUL, Collegium Norwidianum, s. CN-208

 

Patronat Honorowy:
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Prof. Dr hab. Lena Kolarska-Bobińska


Program:


14.00 Powitanie Gości, otwarcie Konferencji

 

14.15 Wystąpienia:

 

Dr Norbert Honka, Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Udział samorządu terytorialnego w budowaniu demokracji i jedności niemieckiej

 

Dr Robert Kozyrski, KUL, Samorządy w Polsce i w Niemczech. Kontekst historyczny

 

Stepaniuk Beata, Rada Miasta Lublin, Wykorzystanie środków publicznych na płaszczyźnie samorządu

 

Prof. dr hab. Andrzej Podraza, Kier. Katedry Stosunków Międzynarodowych WNS KUL, Problem wielopoziomowego zarządzania w ramach Unii Europejskiej

 

Paweł Potakowski, doktorant Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych KUL, Elektroniczna administracja jako szansa dla rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce

 

Prof. Dr hab. Stanisław Wójcik, Kier. Katedry Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej WNS KUL, Samorząd w Polsce: problemy polityczności i obywatelskie


16.00 Dyskusja
Moderacja: Dr Robert Kozyrski