KONFERENCJA NAUKOWA I WALNE ZEBRANIE

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ

WYDZIAŁU PRAWA KUL

 

10 listopada 2012 roku (sobota)

Collegium Joannis Pauli II, C-1031

Lublin, Al. Racławickie 14

 

11.00 Otwarcie - Ks. Prof. Dr hab. Józef Krukowski, Przewodniczący SAWP KUL

Wystąpienia przedstawicieli nowych Władz Uniwersytetu i Wydziału

JM Ks. Prof. Dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL

Ks. Dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, Dziekan WPPKiA KUL

 

Część I – Konferencja – DROGI KARIERY PRAWNICZEJ

ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU PRAWA KUL

(otwarta dla Studentów, Absolwentów i Pracowników naukowych WPPKiA)

 

11.30 Dyskusja panelowa, w której wezmą udział: Tomasz Sieniow, moderator dyskusji; Małgorzata Makarska, Wiceprezes Sądu Rejonowego (Biała Podlaska); Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców (Warszawa); Wojciech Szybkowski, Partner w CMS Cameron McKenna (Warszawa); Jan Węgrzyn, Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP; Tomasz Kałduś, Dyrektor Generalny Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Warszawa); Paweł Cichosz, Adwokat (Lublin)

12.30 Pytania do Uczestników panelu

13.00 Przerwa obiadowa

 

Część II – Walne Zebranie Stowarzyszenia

Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

14.00 Porządek Walnego Zebrania

1.   Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania

2.   Sprawozdanie Zarządu SAWP KUL z działalności w roku 2011/2012;

-        Sprawozdanie Sekretarza;

-        Sprawozdanie Skarbnika.

3.   Wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium

4.   Przeprowadzenie wyborów władz SAWP KUL na nową kadencję;

-        Powołanie Komisji Skrutacyjnej;

-        Wybór Przewodniczącego;

-        Wybór Członków Zarządu;

-        Wybór Komisji Rewizyjnej;

5.   Wystąpienie nowego Przewodniczącego SAWP KUL

6.   Plan pracy na następny rok

7.   Wolne wnioski

8.   Zamknięcie Walnego Zebrania

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2013, godz. 11:50 - Marta Ordon