W tegorocznej XV edycji konkursu literackiego Lista Goncourtów: polski wybór 2012, udział wzięli studenci Instytutu Filologii Romańskiej oraz członkowie Koła Naukowego Romanistów KUL J.P. II w składzie:

 

Głos Iza, Krowiak Bartłomiej, Kustra Marlena, Mądra Joanna, Mościńska Maria, Porzeczkowska Maria, Siwek Marlena, Sprawka Małgorzata.

 

 

Jak co roku nad wyborem najlepszej powieści francuskiej obradują studenci Filologii Romańskiej z dziesięciu polskich uniwersytetów.

 

 

Przewodniczącą naszego Jury i reprezentantką w Instytucie Francuskim w Krakowie w sobotę 27 października była Iza Głos, studentka pierwszego roku studiów drugiego stopnia Filologii Romańskiej KUL J.P. II.

 

                                                               

 

Informacja o wynikach tegorocznej edycji Liste Goncourt: le choix polonais 2012.

Autor: Joanna Kudełko
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2013, godz. 13:47 - Joanna Skrzat