konferencja_korczak.png

Organizatorzy         

 

Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji w Tarnowie

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

Instytut Pedagogiki WZNoS Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II

 

PATRONAT HONOROWY

 

Bp Andrzej JEŻ Ordynariusz tarnowski

Prof. dr hab. Michał ŚLIWA Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Prof. dr hab. Aleksander BOBKO Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. dr hab. Stanisław DZIEKOŃSKI Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Roman CIEPIELA Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Ryszard ŚCIGAŁA Prezydent Miasta Tarnowa

Mieczysław KRAS Starosta tarnowski

Marek MICHALAK Rzecznik Praw Dziecka

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

KOMITET NAUKOWY

 

Prof. zw. dr hab. Jadwiga BIŃCZYCKA

Prof. dr hab. Iwona CZAJA-CHUDYBA

Prof. zw. dr hab. Danuta GIELAROWSKA

Prof. dr hab. Edmund JUŚKO

Prof. dr hab. Janusz MIĄSO

Prof. zw. dr hab. Bożena MUCHACKA

Prof. dr hab. Ryszard PĘCZKOWSKI

Prof. zw. dr hab. Barbara SMOLIŃSKA-THEISS

Prof. dr hab. Adam SOLAK

Prof. dr hab. Zofia SZAROTA

Prof. zw. dr hab. Marta UBERMAN

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

Rafał BALAWEJDER Dyrektor Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie

prof. dr hab. Janusz MIĄSO Uniwersytet Rzeszowski

prof. dr hab. Adam SOLAK Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

mgr Tomasz E. WARDZAŁA Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji w Tarnowie

 

CELEM KONFERENCJI jest ukazanie aktualności idei i działań Janusza Korczaka we współczesnym świecie oraz ich wdrażanie w różnych obszarach życia ludzkiego i wielorakich działaniach instytucji państwowych oraz samorządowych.                           

                     

KONFERENCJA BĘDZIE POSIADAŁA CHARAKTER INTERDYSCYPLINARNY z obszaru medycyny, różnych działów pedagogiki (specjalnej, społecznej, kultury, dziecka i innych), szeroko rozumianej postawy obywatelskości (w tym postawa współpracy, współodpowiedzialności, współdecydowania, tolerancji i inne, jako istotne w społeczeństwie demokratycznym).

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

9:30 - Otwarcie Konferencji

Rafał BALAWEJDER Dyrektor Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

Ryszard ŚCIGAŁA Prezydent Miasta Tarnowa

 

10:00 - Prof. dr hab. Bożena MUCHACKA

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wychowawcze inspiracje Janusza Korczaka

 

10:30 - Prof. dr hab. Janusz KIRENKO

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Marta UBERMAN

Uniwersytet Rzeszowski

Sztuka w kreowaniu życia dziecka niepełnosprawnego

 

11:15 - Dyskusja przy kawie

 

11:45 - Prof. dr hab. Kinga ŁAPOT-DZIERWA

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  

Dziecko w świecie sztuki = dziecko w świecie wartości

 

12:15 - mgr Anna CZECH

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. św. Łukasza w Tarnowie

Lekarz-człowiek – w dzisiejszych czasach postawa w najtrudniejszych sytuacjach

           

12:30 - Chór Mieszany EDUCATUS oraz Smyczkowa Orkiestra Kameralna Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Koncert „Łączenie Kultur

Prof. dr hab. Adam KORZENIOWSKI - dyrygent

Małgorzata TĘCZYŃSKA-KĘSKA - współpraca

 

13:45 - Dyskusja tematyczna – Wobec współczesnych ślepców

Moderator: prof. dr hab. Adam SOLAK

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

W dyskusji udział biorą:

prof. dr hab. Iwona CZAJA-CHUDYBA

mgr Stanisław GAŁA

prof. dr hab. Edmund JUŚKO

prof. dr hab. Janusz MIĄSO

mgr Dorota SKRZYNIARZ

dr Barbara WOLNY

 

14:45 - mgr Tomasz E. WARDZAŁA

Doktorant Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Henryk Goldszmit – Potrzeba współpracy

 

15:00 - Aniołki Lolka – Teatr Życie Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie

Kopciuszek – nieco inaczej

 

15:30 - Podsumowanie

 

IMPREZA TOWARZYSZĄCA

Kiermasz prac uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II

 

MIEJSCE

MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie

ul. Nowy Świat 30.

 

ZGŁOSZENIA prosimy przysłać do dnia 29 października 2012 r. na adres e-mail: biuro@wtzjp2.pl. Każda osoba otrzyma e-maila zwrotnego z informacją o przyjęciu zgłoszenia lub jego odrzuceniu ze względu na brak miejsc.

 

DANE TELEADRESOWE

tel. 14 627 35 03 www.repi.pl www.wtzjp2.pl biuro@wtzjp2.pl

krs_pelnia_rozwoju.png

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2012, godz. 09:40 - Rafał Podleśny