Terminy posiedzeń Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL w roku akademickim 2018/2019:

  

 • 20 września 2018 r.  
 • 11 października 2018 r.
 • 15 listopada 2018 r.
 • 6 grudnia 2018 r.
 • 17 stycznia 2019 r.
 • 21 lutego 2019 r.
 • 14 marca 2019 r.
 • 11 kwietnia 2019 r.
 • 16 maja 2019 r.
 • 13 czerwca 2019 r.
 • 30 września 2019 r.
Autor: Michał Gumowski
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2019, godz. 14:36 - Maria Mazurek-Olszowa