W dniu 29 października 2012 r. Katedra Stosunków Międzynarodowych przy współpracy z Fundacją Adenauera, Fundacją Rozwoju KUL i Instytutem Sądecko-Lubelskim zorganizowała konferencję naukową pt. "Polityka Polityka USA wobec Europy w kontekście wyborów prezydenckich: kontynuacja czy zmiana?".

 

Gościem konferencji był Pan Knut Abraham, Konsul Niemiec w Waszyngtonie. Swoje wystąpienia mieli: znawca problematyki amerykańskiej prof. Zbigniew Lewicki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. Andrzej Podraza i dr Wojciech Gizicki (jednocześnie organizator konferencji) z KUL. Moderatorem spotkania była dr Tomasz Sieniow.
Plakat informacyjny

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2012, godz. 16:43 - Lech Jańczuk