Tematyką badawczą Pracowni Inżynierii Środowiska są:

 • Odnawialne źródła energii, gospodarka energetyczna gmin. Instalacje elektroenergetyczne.
 • Badania w zakresie parametryzacji mierników samodiagnozującego się systemu dozoru sieci hydraulicznej, w zakresie tworzenia systemu bezpieczeństwa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę.
 • Ocena wrażliwości infrastruktury krytycznej z sektora wodociągowego oraz z sektora wydobycia, produkcji i dystrybucji węglowodorów na ataki terrorystyczne oraz dywersyjne.
 • Metoda lokalizacji punktów monitoringu jakości wody na podstawie pomiarów stężenia chloru w rzeczywistym systemie wodociągowym.
 • Hydraulika układów przepływowych instalacji: wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i wentylacyjnych.
 • Grawitacyjne przepływy wielofazowe.
 • Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach, skuteczność wentylacji. Uzdatnianie powietrza dla potrzeb technologicznych.

 

 

 

 

 

Franiszek Świtała

 

Publikacje 2012 sygnowane kul

 1.  Franciszek Świtała Przepisy a rzeczywistość wykrywania nielegalnego poboru energii, miesięcznik Energetyka  nr 5 z 2012 roku, strona 246-250
 2. F Świtała. Wtórne odnawialne źródła energii: rzeczywistość czy bajka. „Zrównoważony rozwój prowincjonalnego środowiska” Samara 2012  rosyjski
 3. F Świtała . Zrównoważone wykorzystanie zlewni małej rzeki , dla  produkcji energii odnawialnej. „Zrównoważony rozwój prowincjonalnego środowiska” samara 2012 rosyjski
 4. Franciszek Świtała КАК БЕШЕ СЪХРАНЕНА ЕКОСИСТЕМАТА ПРИ  СТРОИТЕЛСТВОТО НА ВЕЦ „ЧОРШТИН-НИДЗИЦА”  Bułgaria język bułgarski

 

Opinie sądowe    wykonane szt 10

 

Ekspertyzy dla policji szt 22

 

Spis starszych publikacji dr inż. Franciszka Świtały

 

1.Świtała Franciszek.

 Optymalna metoda programowania zużycia energii elektrycznej przez odbiorców komunalno-bytowych. Sesja naukowa z okazji XXV lecia Politechniki Lubelskiej ,Lublin, 1979,

 

2. Świtała Franciszek. Kaproń H.

 Przegląd przyszłościowych rozwiązań elektrowni szczytowo-pompowych z dolnym zbiornikiem podziemnym. sesja naukowa z okazji XXV lecia Politechniki Lubelskiej, Lublin, 1979,

 

3.Świtała Franciszek, Góra S.Kaproń H,

Analiza pracy niektórych elektrowni pompowych w krajowym systemie elektroenergetycznym.

 Sesja naukowa Problemy budowy i rozwoju elektrowni pompowych. Bielsko Biała 1979

 

4. Świtała F. Kaproń H

 Elektrowni szczytowo-pompowe  źródłem mocy interwencyjnej w systemie elektroenergetycznym. II Sympozjum młodych pracowników nauki Politechniki Lubelskiej  Lublin, 1980

 

5.Świtała F. Góra S. Kaproń H.

 Określenie efektów ekonomicznych wynikających z pracy interwencyjnej elektrowni pompowych w systemie elektroenergetycznym. Projektowanie i eksploatacja systemów i urządzeń elektroenergetycznych Warszawa 1980r.

 

6. Świtała F.

Manewrowe charakterystyki elektrowni atomowych i elektrowni szczytowo-pompowych.

 III Sympozjum Młodych Pracowników Nauki Politechniki Lubelskiej, Lublin 1981.

 

7.Świtała F. Góra S, Kaproń H

 Efect of intervrntive mode operation of pumping power stations on power system security.

IV International symposium on security of power system operation system Planing. Wrocław 1981.

 

8. Świtała F. Pretro G.A.

Gidroenergetićeskije ustanovki v Polskoj Narodnoj respublikie. Elektrićeskije Stancji,

 Energoxozjajstwo za rubieżom, 1982 Nr 4.

 

9. Świtała F, Fiodorov M.P. Technikio-ekonomiczeskaja ocenka usłowij raboty GAES w reżimie mnogokratnych puskov ostanovok. Trudy LPI Seria Gidroenergetika i vodnoje Xozjajstwo Leningrad 1984.

 

10. Świtała F. Góra S, Kaproń H, Chojnowski J.

Regulacja częstotliwości  w krajowym systemie elektroenergetycznym przy udziale elektrowni pompowych. Konferencja Automatyzacja krajowego systemu elektroenergetycznego, Wrocław 1985.

 

11.Świtała F Góra S.

Analiza zużycia paliwa w elektrowniach cieplnych i szczytowo-pompowych .

Konferencja Systemy elektroenergetyczne. Eksploatacja i rozwój. Wrocław 1985.

 

12. Świtała F, Fiodorov MP.

Praca elektrowni szczytowo-pompowej w kompleksie energetycznym

Konferencja Systemy elektroenergetyczne planowanie i rozwój. Wrocław 1985.

 

13. Świtała F.

 Praca elektrowni wodnej z członem pompowym w systemie elektroenergetycznym w reżymie regulacyjnym. I Sesja naukowa Elektrownia wodna w systemie elektroenergetycznym,Kazimierz Dolny 1986.

 

14. Świtała F Góra S.

Mała energetyka wodna żądłem zasilania drobnych odbiorców przemysłowych. Racjonalne zużycie energii elektrycznej Rajgród . Białystok 1988.

 

15.Świtała F. Pretro GA.

Perspektywy striotelstwa moszcznych GAES na jugie PRL.

 Elektriczeskije stancji Energoxozjajstwo za rubieżom 1988 Nr 3

 

16.Świtała F, Fiodorov MP

Szvattyus energiatarozo gazdasagi matekonysaga az atomeromv-szet energetikai egsegben

 IV Atomenergtikai Szimpozium 1988 Augusztus 24-26 Paks.

 

17. Świtała F., Fiodorov MP. Arefiev A.N.

Metoda sterowania eksploatacją zespołu elektrowni wodnych. Konferencja Systemy Elektroenergetyczne eksploatacja i rozwój. Wrocław 1989.

 

18. Świtała F

Możliwości wykorzystania zasobów energetki wodnej woj Lubelskiego na przykładzie zalewu Zemborzyckiego II Sesja naukowa Elektrowni wodna w systemie elektroenergetycznym Krasnobród 1989.

 

19  Fiodorov MP, Maslikow W.I., Świtała F Ekonomika i ekologia elektrowni pompowej  w kompleksie energetycznym, II Sesja naukowa Elektrownia wodna w systemie elektroenergetycznym

 

20. Świtała F

Analiza budowy podziemnych elektrowni jądrowych. Gospodarka Paliwami i Energią 1991.1

 

21. Świtała F.

Wykorzystanie małych cieków wodnych w rolnictwie. III Sesja naukowa Elektrowni wodna w systemie elektroenergetycznym Kazimierz Dolny 1992

 

22.Świtała F.

Możliwości zabudowy jazu zalewu Zemborzyckiego małą elektrownią wodną. HYDROFORUM Problemy energetyki wodnej Gdańsk 1991

 

23.Programy nauczania dla technika Hydroenergetyka Komisja Ministerstwa Przemysłu.

24.Świtała F, Maslikov W.I. Ekologiczeskaja sertyfikacja teritorij dlja obosnowanija ispolzowanija nietradicionnych wozobnowljajemych istocznikow energii. Międzynarodowa Konferencja Współczesne problemy niekonwencjonalnej energetyki . 1-2 Grudzie Sankt Petersburg 1994.

25 Świtała F

Zasoby energetyczne rzeki Bystrzyca województwa lubelskiego. HYDROFORUM 94 Problemy energetyki wodnej Gdańsk 1994.

26.Świtała F.

Wpływ małych elektrowni wodnych i ich infrastruktury na rekreacyjne wykorzystanie doliny rzeki Bystrzycy. II Konferencja racjonalizacja użytkowania energii środowiska Szczyrk 1995.

27.Świtała F.

Pompa ciepła elementem małej elektrowni wodnej. Ogólnopolskie Forum Mała energetyka 96 Chańcza 28-30,051996

 

28. Świtała F. Krasicki R.

Rekreacyjne wykorzystanie zespołu wodnych zbiorników Solina Myczkowce.IV Międzynarodowa Sesja naukowa Elektrowni wodna w systemie elektroenergetycznym Kazimierz Dolny 1996

29. Świtała F

Energetyczne zagospodarowanie doliny rzeki Chodelki. IV Międzynarodowa Sesja Naukowa Elektrownia Wodna w Systemie elektroenergetycznym Kazimierz Dolny 1996,

30.Świtała Fr.

Pompa ciepła w małej elektrowni wodnej. Konferencja Zagospodarowanie zlewni rzek morza bałtyckiego , Nałęczów 1997

31.Świtała F.  Jędrychowski R.

Kompleksowe wykorzystanie  doliny rzeki Chodelki. V  sesja naukowo techniczna Elektrownia wodna w systemie elektroenergetycznym. Myczkowce 1998

32.Świtała F. Dubeltowe lamy sodowe , kwartalnik Światło .1/2000.

33.Świtała F. Model matematyczny zlewni rzeki Szum. Hydroforum 2000    Międzynarodowa konferencja naukowo-badawcza. Czorsztyn 18-20.10.2000

33.Świtała F. Temperatura opraw oświetleniowych. Lumen 01. Konferencja naukowo-techniczna, Myczkowce 2001. str 205-211

34. Świtała F. Atomowe dylematy . Czy elektrownię jądrową można umieścić pod ziemią. Magazyn  Przemysłowy 4/2001 str. 26-30

35.Switala F. Проблемы комплексного использования водосбора малой реки Шум.                              

Гидротехника и гидроэнергетика проблемы строительства , эксплуатации, экологии   и подготовки специалистов Самара 2002.215-218

36.Świtala F. i inni  Каскад малых ГЭС на реке Слупия. Гидротехника и гидроэнергетика  проблемы строительства , эксплуатации, экологи и подготовки специалистов Самара 2002.212-215

37. Świtała F. i inni Utilization of light sources . Ecobalitca 2002.St Petersburg, 60-61

38. Świtała F. i inni.  Chanes of lighting – stream in dependes from temperatures of indings. Ecobalitca 2002. St Petersburg 152-153

39. Świtałа F. i inni M, Świszcz G  Register and barrow for light’s intensity measure.                      Ecobalitca 2002. St Petersburg

40. Świtała F. i inni  Didactic halls lighting with economic analisis. Ecobalitca 2002. St Petersburg 70-71

41.Świtała F. I inni   UV radiation of electric sources of light and health. Ecobalitca 2002. St Petersburg, 155-156

42.Świtała F. Elektrownie jądrowe praktycznie niezauważalne Energia Gigawat 5/2002 str 68-72

43.Świtała F., Чи можна в Польщи збудувати пiдземну атомну електростанцiю.Eлектро Kijew 2/2003 ,27-28

44. Świtała F. I inni Ультрафiщлетове випромiнюванна держел свiтла та иого фiзiологiчна дiя Eлектро Kijew 2/2003 ,.16-17

45. Świtała F.  Jopp R. Zagospodarowanie małych cieków wodnych nie tylko energetyczne  VIIIМеждународная конференция Окружающая среда для нас и будущих поколений                          Самара 2003, 175-176

46. Świtała F. ,Krasicki R .Elektrownia wodna Solina po modernizacji. VIII Международная

конференция Окружающая среда для нас и будущих поколений, Самара 2003, 175- 176

47.Świtała  F. Условия  развития возобновляемой энергетики в Польше                           Международня  конференция «Возобновлемая Энергетика» Санкт-Петербург 2003.      

48.. Świtała F. Polozenie na rynkie truda respubliki Polsza. Wsiesojuznaja nauczno-prakticzeskaja konferencja”Sowremiennyje problemy geografii nasieleniaj i rynka truda”. Kazan 2003   str. 72-74        

49.Świtała F., Mazurek M. Dirt of small river The V international youth environmental forum St-Petersburg 2004. str 80-81

50. Świtała F.,   Łupkowski G., Sewage disposal in the Lublin province legal and economic aspects.   The V international youth environmental forum St-Petersburg 2004. str 66-67

51.Świtała F, Świtała P. Renewable energy sources center in Lubelskie province. The V international youth environmental forum St-Petersburg 2004. str 60-61

52.Świtała F, Pijarski P Ecological effects of the usage of the solar collectors. The V international youth environmental forum St-Petersburg 2004. str 59-60

54.Świtała F Jopp R. Eksploatacja kaskady elektrowni rzeki Łupawa, a wpływ na jakość wody.  Międzynarodowa Konferencja naukowa II Okrągły stół hydroenergetyki Wisła Wołga ,Włocławek 4-4-6.10.2004-11-07

55. Świtała F., Krasicki R. Eksploatacja elektrowi Solina , jaj oddziaływanie na ekosystem. Międzynarodowa Konferencja naukowa II Okrągły stół hydroenergetyki Wisła Wołga ,Włocławek 4-6.10.2004-11-07

56.Świtała F.i inni. Doświadczenia eksploatacji elektrowni kaskady Soły. Międzynarodowa Konferencja naukowa II Okrągły stół hydroenergetyki Wisła Wołga ,Włocławek 4-6.10.2004-11-07

57.Świała F. Eksploatacja kaskady elektrowni wodnych. Mała Gidroenergetika.2005

58.Świtała F Świtała P. Situation and development of small water power-plants in  

     India. The VI international Youth environmental forum “Ecobaltica 2006 St-

    Petersburg ,Russia,June27-29,2006

59.Свитала Ф, Романов МВ Энергетическое исползование водосбора реки Санна и обеспечение экологического равновесия. Труды СПбГТУ №502 Строительство Санкт Петерсбург. 2007

60. Свитала Ф,Евдокимов С Е. Каскады малых ГЭС Польши. Энергоаудыт №1 2007.

61. Свитала Ф,Евдокимов С Е Эксплуатация ГЭС-ГАЭС Солина-Мычковце и ее влияние на окружающую среду. Актуальные проблемы в строитеельстве и архитектуре. Образование Наука.Практика. Самара 2007.

62.Свитала Ф

Анализ окружающей среды ГЭС-ГАЭС Солина Мычковце . Научные исследования наносыстемы и ркесурсосберегающие технологии в стойиндустрии. Сборник докладов часть 5. Белгород. 18-19 сентября 2007стр.208-213

63.Свитала Ф

Экосистема ГАЭС Чорштын-Нидзица. Научные исследования наносыстемы и ркесурсосберегающие технологии в стойиндустрии. Сборник докладов часть 5. Белгород. 18-19 сентября 2007стр.214-219.

64.Свитала Ф.

Энергетическое использование водосбора реки и его влияние на экологическое равновесие. Научные исследования наносыстемы и ркесурсосберегающие технологии в стойиндустрии. Сборник докладов часть 5. Белгород. 18-19 сентября 2007 стр.220-225

65.Świtała F. Stan ekosystemu zlewni rzeki Huczwy a możliwości energetycznego jej wykorzystania. Paliwa dla energetyki rynki technologie 7-10 października 2007 Zakopane. Konferencja PAN KGSMi IGSMiE

66.Ф.Свитала.Новый подход к использованию водосбора малой реки.Окружающая среда для нас и будущих поколений .XIII международная конференцияю Самара 2008

67Ф.Свитала Экологическое равновесие водосбора реки Санна и возможность его улучшения. Национально научно техническо дружество ( нац-оналени комитет( по ТММ). Машиностроение и машинознание.година IV година 2009 стр108-113.

68. Ф Свитала.ГЭС-ГАЭС Солина Мычковце и ее влияние на экосистему Бещад. Национально научно техническо дружество ( нац-оналени комитет( по ТММ). Машиностроение и машинознание.година IV година 2009 стр113-118.

69.P.Powierza F.Switala,Freonfrigerants-recovery methods. The International youth sience environmental forum.ECOBALTICA 2008.St Petersburg Rusia  June 26-28, 2008 s.-203-04

70.P.Switala F.Switala.The ilufluence od illumination on the workplace’s atmosphere. . The International youth sience environmental forum.ECOBALTICA 2008.St Petersburg Rusia  June 26-28, 2008st.208-209.

71.F.Świtała, Zlewnia rzeki Sanny-zasoby  energii pierwotnej i wtórnej a zrównoważony rozwój.

,IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zagospodarowanie zlewni Bugu i Narwi w ramach zrównoważonego rozwoju” Dębe 2009-05-24

 

 

 

Publikacja mgr inż. Ewa Hołota

 

Kowalski D., Kowalska B., Hirol M., Hołota E.:Modelowanie jakości wody z wykorzystaniem programu aquis, w warunkach rzeczywistej sieci wodociągowej. Polska Inżynieria Środowiska Prace t.II. Monografia nr 100 Komitet Inżynierii Środowiska PAN, pod redakcją Dudzińska M.R., Pawłowski A. Lublin 2012, s. 235-243.

Autor: Rafał Kuzioła
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2018, godz. 08:03 - Adam Garbacz