Kierownik Pracowni - dr inż. Franciszek Świtała

Kontakt:

- e-mail: farnciszek.switala@yandex.ru

 

mgr inż. Ewa Hołota - asystent naukowo-dydaktyczny

Kontakt:

- e-mail: ewaholota@kul.pl

Autor: Rafał Kuzioła
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2019, godz. 12:24 - Adam Garbacz