Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że z racji zimowej sesji egzaminacyjnej, od 30 stycznia do 23 lutego dyżury nie będą się odbywały.

 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że 7 października Uniwersytecka Poradnia Prawna wznowiła swoją działalność. Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług. 

 

 

Sądowy Uniwersytet dla Szkół - Studenci Uniwersyteckiej Poradni Prawnej na sali rozpraw Sądu okręgowego w Lublinie

Dnia 28.01.2020 roku w Sądzie Okręgowym w Lublinie odbyła się symulacja rozprawy karnej dla uczniów XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie. Przeprowadzona została przez studentów IV i V roku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II W Lublinie udzielających się w klinice prawa - sekcji mediacji i arbitrażu, sekcji karnej oraz sekcji rodzinnej, którzy biorą udział w Sądowym Uniwersytecie pod kierownictwem Pani dr Anety Biały. Rozprawa dotyczyła czynu zabronionego z art. 197 § 1 KK. Zgwałcenie lub wymuszenie czynności seksualnej w zb. z z art. 58 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania przez Panią Wiceprezes Sądu Okręgowego Sędzię Wiesławę Stelmaszczuk – Tarachę.

 

Następnie odbyła się symulacja rozprawy, w którą została zaangażowana młodzież. Po odbytej sprawie zaproszeni goście opowiedzieli m.in . o udziale nieletnich w sprawach karnych, mediacji, zawodach prawniczych. Licealiści mieli możliwość wczuć się w rolę strony orzekającej i stron procesowych oczywiście przy zachowaniu powagi Sądu. Nie zabrakło pamiątkowych zdjęć , dyplomów uczestnictwa w Sądowym Uniwersytecie i małych upominków związanych z KUL-em. Na sam koniec zostali oprowadzeni po Sali rozpraw, gdzie znajduje się tzw. klatka dla oskarżonych, którzy popełnili najcięższe czyny zabronione.

 

Mamy nadzieję, że młodzież wyniosła cenną lekcję z tego spotkania i zrozumieli, że warto podejmować mądre i świadome decyzje, bo niewinna impreza przekreśliła życie wielu osobom. Na szczęście była to tylko symulacja przeprowadzona na podstawie scenariusza, ale w życiu codziennym często dochodzi do podobnych sytuacji, gdzie osoby nie odgrywają swoich ról, a przedstawiają prawdziwe wydarzenia.

 

save_20200213_123849 save_20200213_123856 save_20200213_123904

 

 

Kolejny sukces Studentów Uniwersyteckiej Poradni Prawnej!


W dniach 16-17 stycznia 2020 roku w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego odbyła się pierwsza edycja centralno – europejskiego konkursu na najlepszą anglojęzyczną symulację rozmowy adeptów prawa z klientem - Central European Client Consultation Competition.

 

Organizatorami tego wydarzenia byli: Uniwersytecka Poradnia Prawna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uczelnia Łazarskiego. Konkurs ma na celu zachęcanie studentów prawa do zdobywania umiejętności w zakresie przeprowadzenia, planowania i analizy rozmów między klientem a prawnikiem. Drużyna KUL reprezentowana przez Dominikę Czerkies i Karola Moniczewskiego przygotowywana pod opieką prof. KUL dr Delaine Swensona zajęła II miejsce!


Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

83581047_170596311017496_1845917368329437184_n

 

 

82903292_258623648447439_2142596675296821248_n

 

 

 

MH900229239.JPGIdea uniwersyteckich poradni prawnych (tzw. klinik prawa) powstała w Stanach Zjednoczonych. Jej celem jest przede wszystkim zwiększenie dostępności do bezpłatnej pomocy prawnej osobom najuboższym, a w konsekwencji – współtworzenie podstaw społeczeństwa obywatelskiego poprzez ułatwianie ochrony podmiotowych praw jednostki oraz wykorzystania dostępnych w tym zakresie środków prawnych. Z punktu widzenia studentów prawa, którzy świadczą pomoc pod nadzorem merytorycznym pracowników naukowych Uniwersytetu, uczestnictwo w poradni uczy praktycznej aplikacji zdobytych na zajęciach informacji, prawidłowej identyfikacji i poszukiwania rozwiązań dla powstających w praktyce problemów. Kształtuje także właściwy sposób podejścia do osób, które z takimi problemami się zgłaszają – często znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji życiowej – oraz propaguje postawy działalności pro bono. W pracach Poradni uczestniczą studenci starszych lat studiów, zakwalifikowani w wyniku prowadzonej w tym celu rekrutacji.

 

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Katolickim UniwersytetemMH900422149.JPG Lubelskim a Urzędem Miasta Lublin studenci Poradni pełnią comiesięczne dyżury w siedzibach Rad Osiedli: Bronowice, Stare Miasto, Tatary, Węglin Południe i Wieniawa. Poradnia współpracuje również z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, lubelskim oddziałem „Caritas”, Wojewódzkim Centrum Informacji dla Ofiar Przestępstw i Wykroczeń, Centrum Wolontariatu oraz Stowarzyszeniem „Mali Bracia Ubogich”. Działalność Poradni cieszy się coraz większym zainteresowaniem, o czym świadczy wzrastająca liczba kierowanych do niej wniosków, a także krąg jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, zainteresowanych współpracą z Poradnią.

 

poradnia_prawna.jpgW poradni działają sekcje: cywilna, karna, administracyjna, rodzinna, finansowa, kanoniczna, uchodźcza oraz mediacji i arbitrażu. Systematycznie przeprowadzane są szkolenia dla członków poradni prawnej oraz studentów zrzeszonych w innego rodzaju organizacjach woluntarystycznych, świadczących pomoc prawną osobom niezamożnym. Szkolenia są organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL (CALS - Center for Advancing Legal Skills) oraz Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa. [zob. przykładowy program szkolenia oraz sprawozdanie jednego z uczestników]

 

 

Kierownik poradni: dr Aneta Biały

 

Koordynatorzy z ramienia Wydziału:

Sekcja cywilna: dr Aneta Biały 

Sekcja rodzinna: ks. dr Zdzisław Jancewicz

Sekcja karna: dr Marek Smarzewski

Sekcja administracyjna: dr Bartosz Kuś

Sekcja finansowa: dr Michał Jędrzejczyk

Sekcja kanoniczna: ks. dr Wojciech Witkowski, SDB

Sekcja uchodźcza: dr Tomasz Sieniow

Sekcja mediacji i arbitrażu: ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL

Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2020, godz. 12:42 - Mateusz Żołnierczyk