Roczniki Psychologiczne, Tom XIV, numer 2

 

Artykuł dyskusyjny
Jerzy M. Brzeziński, Jakiej psychologii (i psychologów) potrzebuje społeczeństwo? pdf

 

Dyskusja

Hanna Brycz, Psychologia dawniej i dziś pdf

 

Ewa Czerniawska, Krytyczne myślenie przede wszystkim pdf

 

Dariusz Doliński, Trzy grosze o tym, co musimy zrobić jako środowisko pdf

 

Stanisław Kowalik, O reputacji psychologii i psychologów pdf

 

Andrzej Sękowski, Całkiem wystarczająco na tle innych pdf

 

Zbigniew Spendel, Koniec pewnej epoki, czyli lepiej już było… pdf

 

Andrzej Szostek, Psychologia i etyka: postulaty słuszne i trudne pdf

 

Małgorzata Toeplitz-Winiewska, Czego społeczeństwo oczekuje od psychologów? pdf

 

Odpowiedź autora

Jerzy M. Brzeziński, To jaka jest (powinna być) ta psychologia i jacy są (powinni być) psychologowie? pdf

 

ARTYKUŁY

Joanna Różycka, Katarzyna Skrzypińska, Perspektywa noetyczna w psychologicznym funkcjonowaniu człowieka pdf

 

Dorota Czyżowska, O związkach między rozwojem moralnym a zachowaniami przestępczymi pdf

 

Kinga Kaleta, Rodzinne uwarunkowania społecznego funkcjonowania jednostek w świetle teorii Minuchina i Bowena pdf

 

Romana Kadzikowska-Wrzosek, Wytrwałość i skuteczność działania: Wpływ kontekstu sytuacyjnego i siły woli pdf

 

Justyna Olszewska, Zniekształcenia pamięci jako następstwo wcześniejszej wiedzy oraz różnego sposobu kodowania informacji pdf

 

POLEMIKI, RECENZJE, SPRAWOZDANIA

Maria Mańkowska Wprowadzenie do psychometrii, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 (Mariola Łaguna) pdf

 

Maria Straś-Romanowska, Bogna Bartosz, Magdalena Żurko (red.) Badania narracyjne w psychologii oraz Psychologia małych i wielkich narracji, Warszawa: ENETEIA 2010 (Łukasz Zaborek) pdf

 

Sprawozdanie  z  międzynarodowej  konferencji  naukowej Radzenie sobie na rynku pracy pt. „Metody jakościowe w diagnozie zawodowej”. Wrocław, 10-11 stycznia 2011 roku (Barbara Mróz) pdf

 

Sprawozdanie z konferencji „Podstawy naukowe psychoterapii”. Warszawa, 12-13 czerwca 2010 roku (Elżbieta Chmielnicka-Kuterpdf

Autor: Karol Juros
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2012, godz. 18:16 - Karol Juros