Rozprawa doktorska Pani dr Diany Müller, Instytut Psychologii, pt. Psychologiczne uwarunkowania funkcjonowania studentów niepełnosprawnych słuchowo w relacjach interpersonalnych, napisana pod kierownictwem prof. dr hab. Stanisławy Steuden, zdobyła wyróżnienie w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę magisterską lub doktorską, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym "Otwarte Drzwi", w kategorii "praca doktorska".

 

Jury uznało, że praca wyróżnia się nowatorskim podejściem do problematyki niepełnosprawności i daje możliwość wykorzystania wyników badań w praktyce.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2012, godz. 12:33 - Liliana Kycia