Sylabusy do zajęć - studia I stopnia stacjonarne

Sylabusy do zajęć - studia II stopnia stacjonarne

 

KARTY PRZEDMIOTÓW

 

Studia magisterskie, Rok I:

zalacznik_5_-_filologia_niderlandzka_-_karta_przedmiotu_-_ma_-_analiza_tlumaczenia_tekstow_literackich_rok_i_sem_1 zalacznik_5_-_filologia_niderlandzka_-_karta_przedmiotu_-_ma_-_analiza_tlumaczenia_tekstow_literackich_rok_i_sem_2 zalacznik_5_-_filologia_niderlandzka_-_karta_przedmiotu_-_ma_-_frazeologia_rok_i zalacznik_5_-_filologia_niderlandzka_-_karta_przedmiotu_-_ma_-_jezykoznawstwo_rok_i zalacznik_5_-_filologia_niderlandzka_-_karta_przedmiotu_-_ma_-_katolicka_literatura_niderlandow_rok_i zalacznik_5_-_filologia_niderlandzka_-_karta_przedmiotu_-_ma_-_kulturoznawstwo_rok_i zalacznik_5_-_filologia_niderlandzka_-_karta_przedmiotu_-_ma_-_literaturoznawstwo_rok_i zalacznik_5_-_filologia_niderlandzka_-_karta_przedmiotu_-_ma_-_pnjn_jezyk_niderlandzkiego_biznesu_rok_i zalacznik_5_-_filologia_niderlandzka_-_karta_przedmiotu_-_ma_-_pnjn_stylistyka_niderlandzka_rok_i_sem_1 zalacznik_5_-_filologia_niderlandzka_-_karta_przedmiotu_-_ma_-_pnjn_stylistyka_niderlandzka_rok_i_sem_2 zalacznik_5_-_filologia_niderlandzka_-_karta_przedmiotu_-_ma_-_pnjn_tlumaczenia_tekstow_specjalistycznych_rok_i zalacznik_5_-_filologia_niderlandzka_-_karta_przedmiotu_-_ma_-_seminarium_jezykoznawcze_rok_i zalacznik_5_-_filologia_niderlandzka_-_karta_przedmiotu_-_ma_-_seminarium_literaturoznawcze_rok_i zalacznik_5_-_filologia_niderlandzka_-_karta_przedmiotu_-_ma_-_translatoryka_niderlandzko-polska_rok_i_sem_1 zalacznik_5_-_filologia_niderlandzka_-_karta_przedmiotu_-_ma_-_translatoryka_polsko-niderlandzka_rok_i_sem_2 zalacznik_5_-_filologia_niderlandzka_-_karta_przedmiotu_-_mag_-_socjolingwistyka_rok_i

 

Studia magisterskie, Rok II:

zalacznik_5_-_filologia_niderlandzka_-_karta_przedmiotu_-_ma_-_jezyk_polski_dla_tlumoczy_rok_ii-1 zalacznik_5_-_filologia_niderlandzka_-_karta_przedmiotu_-_ma_-_jezykoznawstwo_rok_ii_cyklus_2018-9_-_2019-20 zalacznik_5_-_filologia_niderlandzka_-_karta_przedmiotu_-_ma_-_kultura_biznesowa_niderlandzka_rok_ii_sem_3_cyklus_2018-9_-_2019-20 zalacznik_5_-_filologia_niderlandzka_-_karta_przedmiotu_-_ma_-_kulturoznawstwo_rok_ii_cyklus_2018-9_-_2019-20 zalacznik_5_-_filologia_niderlandzka_-_karta_przedmiotu_-_ma_-_literaturoznawstwo_rok_ii_cyklus_2018-9_-_2019-20 zalacznik_5_-_filologia_niderlandzka_-_karta_przedmiotu_-_ma_-_pnjn_komunikacja_w_miesjcu_pracy_rok_ii_sem_3_cyklus_2018-9_-_2019-20 zalacznik_5_-_filologia_niderlandzka_-_karta_przedmiotu_-_ma_-_seminarium_jezykoznawcze_rok_ii_cyklus_2018-9_-_2019-20 zalacznik_5_-_filologia_niderlandzka_-_karta_przedmiotu_-_ma_-_seminarium_literaturoznawcze_rok_ii_cyklus_2018-9_-_2019-20 zalacznik_5_-_filologia_niderlandzka_-_karta_przedmiotu_-_ma_-niderlandzka_literatura_mlodziezowa_rok_ii_cyklus_2018-9_-_2019-20

Autor: Marcin Polkowski
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019, godz. 14:40 - Damian Olszewski