Rozmiar artykułu do druku:

maksimum 12-14 stron (z załącznikami, zdjęciami, wykresami)

 

Edytor tekstu:

Word for Windows

 

Krój czcionki:

Times New Roman

 

Wielkość czcionki:

12

 

Interlinia tekst i przypisy:

1,5

 

Układ strony:

marginesy 2,5 cm

 

Akapit:

wcięcie pierwszego wiersza 0,5 cm (do wyrównania akapitu nie należy używać spacji ani tabulatorów!)

 

Numery stron:

Brak

 

Dzielenie wyrazów:

nie

 

Objętość artykułu do druku:

maksymalnie 12-14 stron

 

Streszczenie:

j. polski i angielski

 

Słowa klucze:

tak – w j. polskim i angielskim

 

Przypisy:

dolne, rozszerzone, standard europejski

 

Przykłady:

 

J. Wiśniewski, Dekanat miechowski, Radom 1917, s. 111.

 

Tamże, s. 112.

 

E. Wółkiewicz, Mieszczanie w klasztorze. Skład osobowy konwentu bożogrobców w Nysie w średniowieczu, w: Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław-Opole 2000, s. 429.

 

M. Tobiasz, Bożogrobcy w Miechowie (w 800-lecie sprowadzenia zakonu do Polski), „Nasza Przeszłość”, 17 (1963) s. 5-60.

 

 

Dodatkowe informacje:

kbpkul@gmail.com

Autor: Edmund Kuryluk
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2012, godz. 11:13 - Edmund Kuryluk