Roczniki Psychologiczne ukazują się od r. 1998, stanowią kontynuację Roczników Filozoficznych (zeszyt 4 Psychologia, 1957-1997). Są psychologicznym czasopismem naukowym wydawanym przez Towarzystwo Naukowe KUL i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych. Ich celem jest prezentacja współczesnego stanu wiedzy, interesujących wyników badań empirycznych w różnych dziedzinach psychologii oraz promocja nowych idei i twórczych koncepcji badawczych. Od r. 2012 pismo ukazuje się cztery razy w roku jako kwartalnik, w latach 2013-2017 w dwu wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z r. 2019 Roczniki Psychologiczne otrzymały 40 punktów. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

 

Redakcja dba o solidny proces recenzowania artykułów, współpracują z nami Recenzenci z różnych ośrodków naukowych. Czasopismo jest dostępne w wersji elektronicznej (patrz zakładki z lewej strony ekranu) oraz indeksowane w bazach:

Scopus

ERIH PLUS

Crossref

CEEOL

CEJSH

Index Copernicus

Google Scholar

Biblioteka Cyfrowa KUL
Primo Central


Roczniki Psychologiczne mają charakter otwarty - na ich łamach publikują autorzy z różnych środowisk. Publikacje obejmują artykuły, krótkie raporty z badań oraz artykuły dyskusyjne wraz z polemiką wokół prezentowanych przez nie tez. Pismo jest adresowane do środowisk akademickich, psychologów zatrudnionych w różnych działach psychologii stosowanej oraz przedstawicieli dyscyplin pokrewnych zainteresowanych najnowszymi osiągnięciami psychologii oraz zjawiskami życia psychicznego.

 

Zapraszamy do publikacji na naszych łamach. Zapewniamy rzetelną ocenę nadesłanego tekstu.

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2019, godz. 22:09 - Mariola Łaguna