ARTYKUŁ DYSKUSYJNY // FOCUS ARTICLE


   

Jadwiga M. RAKOWSKA (2011). Użyteczność kliniczna interwencji psychoterapeutycznych wspartych empirycznie // Effectiveness of empirically supported psychological interventions. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 1, 7-22. 

Streszczenie  Summary   pdf  PL


 

 

DYSKUSJA //DISCUSSION


   

Jerzy W. ALEKSANDROWICZ (2011). Komentarz do artykułu Jadwigi M. Rakowskiej pt. „Użyteczność kliniczna interwencji psychoterapeutycznych wspartych empirycznie". Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 1, 23-26.

pdf  PL


  

Krzysztof M. CIEPLIŃSKI (2011). Interwencje wsparte empirycznie w praktyce

psychoterapii. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 1, 27-33.

pdf  PL


  

Jan Czesław CZABAŁA (2011). Użyteczność kliniczna interwencji wspartych empirycznie (komentarz do tekstu prof. Jadwigi M. Rakowskiej). Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 1, 35-40.

pdf  PL


  

Tomasz JANKOWSKI, O przewadze koniunkcji nad alternatywą, czyli jak skuteczniej pomagać terapeutom. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 1, 41-46.

pdf  PL


  

Barbara JÓZEFIK (2011). Komentarz do artykułu prof. Jadwigi M. Rakowskiej „Uży­teczność kliniczna interwencji psychoterapeutycznych wspartych empirycznie". Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 1, 47-51.

pdf  PL


  

Władysław Jacek PALUCHOWSKI (2011). Mierzyć psychoterapię - czyli co, jak i kiedy mierzyć? Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 1, 53-61.

pdf  PL


  

Ewa TRZEBIŃSKA (2011). W kierunku clinical science. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 1, 63-68.

pdf  PL


 

 

ODPOWIEDŹ AUTORA // AUTHOR’S RESPONSE


    

Jadwiga M. RAKOWSKA (2011). Użyteczność kliniczna interwencji psychoterapeutycznych wspartych empirycznie - podsumowanie dyskusji. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 1, 69-89.

pdf  PL


 

  

ARTYKUŁY // ARTICLES


    

Monika DEKOWSKA, Piotr JAŚKOWSKI (2011). W świecie masek, czyli o tym, jak osoby z autyzmem spostrzegają ludzką twarz // In the world full of masks. A study on how people with autism perceive human faces. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 1, 91-125.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Ewa RZECHOWSKA (2011).  Podejście procesualne: warianty badań nad procesami w mikro- i makroskali // A processual approach: Variants of research on processes in a micro- and

macro-scale. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 1, 127-157.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Jarosław GROTH (2011). Identyfikacja projekcyjna - od rzeczywistości intrapsychicznej do interpersonalnej // Projective identification - from internal reality to interpersonal reality. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 1, 159-175.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Jacek ŚLIWAK, Beata ZARZYCKA (2011). Niepokój jako korelat poczucia osamotnienia u homoseksualnych mężczyzn // Anxiety is linked to sense of loneliness in homosexual men. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 1, 177-191.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

 

POLEMIKI, RECENZJE, SPRAWOZDANIA // POLEMICS, REVIEWS, REPORTS


    

Paweł FORTUNA, Olga GRABOWSKA (2011). Wspomnienie o Włodzimierzu Sedlaku w setną rocznicę urodzin. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 1, 193-195.

pdf  PL


 

Elżbieta TRUBIŁOWICZ (2011). Danuta Rode, Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 1, 195-197.

pdf  PL


 

Piotr FRANCUZ (2011). Sprawozdanie z 33. European Conference on Visual Perception (ECVP'10),

Lozanna, Szwajcaria, 22-26 sierpnia 2010 roku. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 1, 197-201.

pdf  PL


 

Małgorzata PUCHALSKA-WASYL, Elwira BRYGOŁA (2011). Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Dialogowego Ja, Ateny, 30 września-3 października 2010 roku. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 14, 1, 202-206.

pdf  PL

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2012, godz. 09:22 - Karol Juros