Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że wydłużony zostaje okres naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych w ramach konkursu zamkniętego nr 39/POKL/9.6.2/2012, ogłoszonego 5 listopada 2012 r. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony do 21 grudnia 2012 r.

 

Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2012, godz. 10:08 - Beata Kaczan