• Współczesna koegzystencja kulturowa (w sferze materialnej i duchowej) na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim i duchowość prawosławna – prof. dr hab. Witold Kołbuk
 • Pisarstwo autorek kobiet. Emigracja rosyjska „pierwszej fali” – prof. dr hab. Anna Woźniak
 • Translatoryka audiowizualna w kontekście komunikacji interkulturowej oraz gatunków filmowych – dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL
 • Prawda historyczna i konwencja literacka w twórczości Aleksandra Sołżenicyna – dr hab. Monika Sidor, prof. KUL
 • Białoruska powieść historyczna – dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
 • Przekład kina radzieckiego i rosyjskiego na język polski oraz jego recepcja w Polsce – dr hab. Marcin Cybulski
 • Przekład tekstów specjalistycznych i terminologii z zakresu prawa celnego oraz lingwistyka tekstu specjalistycznego (teksty normatywne z zakresu prawa celnego) – dr Ewelina Jasińska-Grabowska
 • Literatura ukraińska XX i początku XXI wieku – dr Marta Kaczmarczyk
 • Nieoficjalna onomastyka w ujęciu komparatywnym (w szczególności na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim) – dr Magdalena Kawęcka
 • Kultura rosyjska w przestrzeni współczesnej kinematografii – dr Joanna Kozieł
 • Glottodydaktyka języków wschodniosłowiańskich – dr Dagmara Nowacka
 • Koncepcje estetyczne w procesie rozwoju literatury ukraińskiej XX-XXI wieku na tle społecznym, historycznym i politycznym – dr Albert Nowacki
 • Praktyka tłumaczenia literackiego na język ukraiński w ujęciu postkolonialnym – dr Andrij Saweneć
 • Teolingwistyka, w szczególności w zakresie analizy konfrontatywnej współczesnych narodowych języków religijnych oraz stan języka konfesyjnego w Rosji – dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2020, godz. 20:46 - Marcin Cybulski